Raad: Ontwikkeling Kuenenpleinbuurt zonder ‘twaalf hoog flat’

Door: Jan Pronk

Beverwijk – De ontwikkeling van de Kuenenpleinbuurt gaat door maar zonder de
eerder beoogde flat van twaalf etages. Dat was de uitkomst van de laatste
raadsvergadering waarin de gemeenteraad het college van B&W duidelijke kaders
meegaf. Het plan was omstreden, ondanks de grote behoefte aan woonruimte in de
stad. Zowel raadsleden als omwonenden vreesden een te grote impact op de kwaliteit
van de leefomgeving door hoogbouw in de buurt.

Hoogbouw ongewenst
De afgelopen maanden is in de raad uitvoerig gesproken over de toekomstplannen van het college. In de gebiedsvisie werd onder meer duidelijk hoe de omgeving er in de nabije toekomst uit zou moeten komen te zien. Om in de woonbehoefte te voorzien is de mogelijkheid opgenomen om een woontoren van twaalf etages in te passen. Noodzakelijk, zei wethouder Ferraro, gezien de beperkte opties op het grondgebied van de gemeente. ¨Het is dus onvermijdelijk dat we stedelijk moeten inbreiden.¨
Het is echter de vraag of dat op deze manier moet, stelde de raad. En in de voorbereidende behandeling in de raadscommissie uitten diversen insprekers hun bezorgdheid over de mogelijke terugval van de leefbaarheid in hun wijk. Ook schoot volgens de insprekers de participatie tekort. Een motie van de PvdA werd later unaniem aanvaard. Hiermee bracht de raad tot uiting dat voor een woontoren van twaalf hoog geen draagvlak is en dat gezocht moet worden naar minder ingrijpende alternatieven. Ook werd de Gebiedsvisie zelf inhoudelijk nog iets gewijzigd vastgesteld door middel van een amendement van D66. Zo worden omwonenden straks meer bij de ontwikkeling van de plannen betrokken in een beter participatieproces.

Herstelfonds coronacrisis
En verder was er ontwikkeling rond het instellen van het Herstelfonds. Nu de coronacrisis voortduurt wordt steeds duidelijker welke sporen dit achterlaat. Inwoners, instellingen en ondernemers hebben het zwaar gezien de beperkingen die momenteel nog steeds gelden. Daarom is in de gemeenteraad al voor de zomer gesproken over een Herstelfonds dat een impuls kan bieden en dat de lokale economie van Beverwijk stimuleert. De gemeenteraad heeft hier mee ingestemd. In de eerste plaats wordt hier een miljoen voor vrijgemaakt. Vanuit het CDA werd een motie ingebracht om verzorgenden, mantelzorgers,
Beverwijkers met een krappe beurs een tegoedbon aan te bieden waarmee naar keuze bij een horecagelegenheid of culturele instelling in Beverwijk betaald kan worden. Bij stemming bleek voor dit initiatief unanieme steun. Voor een andere motie van D66, die opriep tot het plaatsen van een openbaar toilet in het centrum van Beverwijk, bleek eveneens zeer brede steun.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing