Rapport Kindermonitor 2018

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Onlangs heeft GGD Kennemerland het Rapport Kindermonitor Beverwijk
2018 gepubliceerd en aan gemeente Beverwijk gepresenteerd. We kunnen stellen dat het
goed gaat met de gezondheid van de kinderen. 98% van de ouders heeft aangegeven dat zij
de gezondheid van hun kind(eren) als zeer goed ervaren. In 2014 was dit nog 95%.
Lichamelijke gezondheid

In het onderzoek zijn ouders op specifieke onderdelen bevraagd die bijdragen aan de
lichamelijke gezondheid en een directe invloed hierop hebben. Zo ontbijt 97% van de
kinderen elke dag en eten meer kinderen dagelijks groente en fruit. Ook op het gebied van
drinken gaat het beter dan vier jaar geleden. Met onder andere het project ‘Heel Beverwijk
drinkt water’ zet de gemeente in op het bevorderen van water drinken en het tegengaan van
het drinken van zoete drankjes.
Aandachtspunt is het gewicht van de kinderen. Relatief veel kinderen in Beverwijk hebben
overgewicht (12%). 75% van de ouders van kinderen met overgewicht zijn zich niet bewust
van het feit dat hun kind te zwaar is. Daarom is het van belang te werken aan bewustwording
bij ouders. Op het moment wordt dit onder andere al op het consultatiebureau gedaan. Zij
bevragen, informeren en lichten ouders van zeer jonge kinderen voor over hun leefstijl, het
belang van gezonde voeding en bewegen. Ook zijn er veel lokale initiatieven om kinderen
(én volwassenen) te motiveren meer te bewegen.
Psychische gezondheid en ondersteuning
De Kindermonitor 2018 is specifiek ingegaan op het onderwerp pesten. 28% van de ouders
geeft aan dat hun kind recent gepest is. Dit lijkt een hoog percentage. Echter, ouders is ook
gevraagd wat zij verstaan onder pesten. Hieruit blijkt dat ouders dit begrip verschillend
ervaren. Het genoemde percentage roept hierdoor meer vragen op dan dat het duidelijkheid
biedt. De gemeente heeft aandacht voor dit onderwerp. Tijdens (voorlichtings)lessen in de
klas wordt met de jeugd gesproken over wat pesten is en wat je hieraan kan doen. Ook
faciliteert de gemeente weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen die kinderen
helpen en leren beter met elkaar om te gaan.
Ook is de Kindermonitor 2018 ingegaan op de ondersteuningsbehoefte van ouders bij
opvoeden en opgroeien. In de gemeente geeft 5% van de ouders aan de opvoeding van hun
kind als (zeer) moeilijk te ervaren. Dit percentage is hetzelfde als in regio Kennemerland.
Financiële omstandigheden
Uit de Kindermonitor blijkt dat als het inkomen van ouders onder druk staat, dit een
negatieve invloed heeft op andere leefgebieden. Daarom is er voor dit thema extra aandacht
geweest. In het onderzoek en vanuit gemeentelijk beleid. Het gaat op dit vlak een stuk beter
dan vier jaar geleden. Zo zet de gemeente actief in op preventie van geldproblemen,
schuldhulpverlening én op uitbreiding en bekendheid van de minimaregeling.
Kortom, de gemeente is positief over de resultaten. Het gaat beter met onze jeugd dan vier
jaar geleden. Op verschillende terreinen wordt steeds beter samengewerkt om de
gezondheid en leefstijl van de kinderen te verbeteren. De overheid heeft een beperkte rol in
het beïnvloeden van de leefstijl van mensen. Niettemin zetten we ons in hier een positieve
bijdrage aan te leveren.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing