Registratie gehandicaptenparkeerkaarten

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK – Vanaf heden registreert de gemeente Beverwijk de gehandicaptenparkeerkaarten in het Nationaal Parkeer Register van de Rijksdienst voor het wegverkeer. Met die stap bindt de gemeente de strijd aan tegen diefstal en misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten.

De gemeente Beverwijk wil met de maatregel voorkomen dat gehandicaptenparkeerkaarten gestolen worden. Met de landelijke registratie voorkomt de gemeente ook dat gehandicaptenparkeerkaarten die in een andere stad gestolen zijn, in Beverwijk gebruikt worden. Zo blijven de parkeerfaciliteiten voor gehandicapten beschikbaar voor hen die het nodig hebben en worden ze niet gebruikt door mensen die daar geen recht op hebben.

Nationaal Parkeer Register
Tot voor kort werden de parkeerkaarten van gehandicapte inwoners in een de eigen database van de gemeente geregistreerd. De lokale politie en gemeentelijke handhavers konden alleen de kaarten van de eigen inwoners controleren. Sinds oktober zijn alle afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten geregistreerd in het Nationaal Parkeer Register van de RDW. Daarin staan ook de gehandicaptenparkeerkaarten van tientallen andere gemeenten. Zo kan de gemeente Beverwijk van alle landelijk geregistreerde kaarten controleren of ze gestolen of ongeldig zijn.

Dezelfde kaart
Inwoners van Beverwijk met een gehandicaptenparkeerkaart merken niets van de landelijke registratie. Zij houden dezelfde kaart met dezelfde rechten, plichten en voorwaarden. De procedures voor het aanvragen of verlengen blijven hetzelfde. Ook de regels bij vermissing of diefstal blijven onveranderd. Wel benadrukt Beverwijk nogmaals dat het belangrijk is om bij diefstal of vermissing aangifte bij de politie te doen.

Diefstal van gehandicaptenparkeerkaarten
Gehandicaptenparkeerkaarten worden steeds vaker gestolen, verhandeld en misbruikt. Misbruikers kunnen met zo’n kaart gebruik maken van de aantrekkelijke parkeerfaciliteiten voor gehandicapten. Er is een lucratieve handel ontstaan in gestolen gehandicaptenparkeerkaarten. Zeker in gemeenten met betaald parkeren en/of lange wachttijden voor parkeervergunningen is een kaart een extra begeerd object. De marktwaarde van een gestolen kaart ligt rond de € 1.500,-.

Gegevens zijn veilig
De gegevens zijn bij de RDW in goede handen. Zo registreert de RDW al decennia kentekenbewijzen en rijbewijzen op een veilige en betrouwbare manier. Ook de privacy is gewaarborgd. In het landelijk register worden geen gegevens van de houder van de kaart vastgelegd. Alleen het nummer, het soort kaart en de ingangs- en einddatum staan erin.

Gemeentelijke samenwerking
De landelijke registratie van gehandicaptenparkeerkaarten is een initiatief van gemeenten en landelijke overheid. Gemeenten werken samen in het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten om innovatieve oplossingen voor mobiliteitsproblemen te bewerkstelligen. Naast de registratie van gehandicaptenparkeerkaarten ondersteunt het bijvoorbeeld ook het betalen van parkeren via smartphone. Het Servicehuis heeft de RDW gevraagd de registratie te realiseren. Het Cluster Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het project door de financiering van de projectkosten. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-raad) dringt sterk aan op de registratie en deelname van gemeenten. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt dit initiatief.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing