RKZ krijgt predicaat TopZorg liesbreuk

BEVERWIJK - Het Rode Kruis Ziekenhuis krijgt van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg voor de behandeling van liesbreuk. Het predicaat geldt tot en met 2014. Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg ligt de nadruk op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen. Bij de toekenning van TopZorg liesbreuk is daarom nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Ziekenhuizen die niet voldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor TopZorg.

Voor patiënten met een liesbreuk is het van belang dat zij snel worden geholpen. Daarom beveelt de NVvH een dagbehandeling aan, met een lage kans op complicaties, goede pijnbestrijding en misselijkheidsbestrijding. In een TopZorg ziekenhuis kunnen patiënten snel terecht in de ‘one-stop-shop’ voor onderzoek en diagnostiek op één dag. De datum en het tijdstip van de ingreep worden direct ingepland. De operatie dient binnen vier weken na het eerste polibezoek plaats te vinden.

Het hebben van het TopZorg predicaat laat zien dat het Rode Kruis Ziekenhuis verder kijkt dan de behandeling en de mens centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing