RKZ stapt over op elektronisch patiëntendossier

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK - Vandaag stapt het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) over op een Elektronisch Ziekenhuis Informatiesysteem. Dit betekent onder meer dat op een flink aantal afdelingen een nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in gebruik wordt genomen. Met dit EPD kunnen alle behandelaars in het ziekenhuis 24 uur per dag en op iedere plek in het ziekenhuis een volledig overzicht van gegevens van deze patiënten oproepen. Het nieuwe EPD is vanaf nu ingevoerd op alle poliklinieken en een aantal gespecialiseerde afdelingen als de Spoedeisende Hulp, de Intensive Care en het Brandwondencentrum. Volgend jaar volgen de verpleegafdelingen. Met het invoeren van een het EPD maakt het RKZ een grote stap voorwaarts richting soepele informatie-uitwisseling en zorgvuldige dossiervorming. Informatie die eenmaal door een medisch specialist is vastgelegd, is altijd beschikbaar voor een eventuele andere behandelaar. Niet in de laatste plaats heeft ook de patiënt hier baat bij. Patiënten hoeven door de introductie van het systeem minder vaak hetzelfde verhaal te vertellen, omdat de informatie altijd en overal in het ziekenhuis beschikbaar is. Uiteraard is alle informatie in het systeem sterk beveiligd. De gegevens zijn ook alleen in te zien door behandelaars, en niemand anders. Nu het EPD is geïntroduceerd, gaat het RKZ verder met het ontwikkelen van een zorgportaal. Hierin kunnen patiënten zelf hun patiëntengegevens digitaal raadplegen en online afspraken inplannen. Het is de bedoeling dat ook huisartsen uit de regio hiervan gebruik gaan maken. Komend jaar moet het bijvoorbeeld mogelijk worden dat huisartsen op een veilige manier online uitslagen kunnen inzien.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing