Route over sluizencomplex IJmuiden per 29 maart weer open voor (brom)fietsers en voetgangers

Door: Ab Jenema

IJMOND - Rijkswaterstaat stelt de route over het sluizencomplex IJmuiden op 29 maart 2021 weer open voor (brom)fietsers en voetgangers. Voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer blijft de route tot nader order gesloten. Rijkswaterstaat betreurt dit, maar ziet zich genoodzaakt tot deze gedeeltelijke openstelling door verschillende onvoorziene maar noodzakelijke bouw- en onderhoudswerkzaamheden op het sluizencomplex.

De sluizenroute, die sinds april 2018 was afgesloten uit oogpunt van veiligheid vanwege de aanleg van Zeesluis IJmuiden, kan weer open voor langzaam verkeer. Wel moeten (brom)fietsers en voetgangers zeker tot eind 2021 rekening houden met extra vertraging op de route door werkzaamheden aan de bruggen van de Middensluis en de inzet van tijdelijke pompen bij de Kleine Sluis.

Wachttijden langzaam verkeer
Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan een van de bruggen van de Middensluis kunnen er wachttijden ontstaan als er een schip wordt geschut en de enige beschikbare brug openstaat. Langzaam verkeer kan de Middensluis dan niet passeren. Ook bij de Kleine en Zuidersluis is er kans op vertraging omdat (brom)fietsers en voetgangers geen gebruik kunnen maken van de afgesloten fiets- en voetgangersbrug door de opstelling van tijdelijke pompen. Daarnaast is de route ter hoogte van Zeesluis IJmuiden in april ’s avonds van 19.00 uur tot 24.00 uur niet beschikbaar vanwege grootschalige testen van de buitendeur van de nieuwe zeesluis.

Spitspont blijft varen
Rijkswaterstaat informeert en begeleidt (brom)fietsers en voetgangers over de route via (gele) verkeersborden en de inzet van verkeersregelaars op cruciale posities. Om de hinder op de sluizenroute te compenseren, betaalt Rijkswaterstaat ook in 2021 de tweede pont over het Noordzeekanaal, die op werkdagen vaart van 6.30 uur tot 18.30 uur. Rijkswaterstaat adviseert (brom)fietsers en voetgangers om de pont te gebruiken omdat deze route een voorspelbare reistijd biedt.

Geen toegang gemotoriseerd verkeer
Vanwege de verschillende bouw- en onderhoudsactiviteiten krijgt gemotoriseerd verkeer tot nader order geen toegang tot de doorgaande route over het sluizencomplex. Rijkswaterstaat heeft tot deze maatregel besloten om te voorkomen dat er files en vertragingen ontstaan tijdens het schutproces, die leiden tot verkeersonveilige situaties. De slechte doorstroming van het gemotoriseerd verkeer zou bovendien van invloed zijn op het schutten van schepen, wanneer auto’s en motoren op de verschillende bruggen/sluisdeuren stil blijven staan. Auto’s en motoren blijven gebruik maken van de Velsertunnel.

Woningen sluizencomplex bereikbaar
De woningen aan de zuidkant van het sluizencomplex blijven bereikbaar. Verkeer dat beroepsmatig op het sluizencomplex moet zijn, zoals vletterlieden en onderhoudsmonteurs, zal doorgang worden verleend. Ook de hulpdiensten hebben toegang tot het sluizencomplex.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing