Ruim 10 miljoen voor lokale verkeersveiligheids- en fietsprojecten Noord-Holland

Door: Jan Pronk

De provincie Noord-Holland leverde in 2020 een bijdrage van € 10,5 miljoen aan verschillende lokale verkeersprojecten, die de verkeersveiligheid en de fietsbereikbaarheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt daarmee door gemeenten en waterschappen geïnvesteerd in veiligere wegen, kruisingen en fietspaden.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: “De missie in Noord-Holland is nul verkeersslachtoffers in 2050. Niet omdat wij denken dat elk ongeval voorkomen kan worden, maar omdat elk slachtoffer er één teveel is.”
Volgens landelijke cijfers wordt het steeds onveiliger op de weg. Ook in Noord-Holland neemt het aantal verkeersslachtoffers helaas toe. In 2019 ondertekende de provincie Noord-Holland daarom het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. In Noord-Holland werken gemeenten en de provincie samen aan veiligere wegen en verkeersveiliger gedrag.

10 miljoen in 2020
Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor verbeteringen op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Daarbij wordt vooral gekeken naar aanpassingen die de verkeersveiligheid verbeteren en/of meer ruimte bieden aan fietsers. In 2020 is de subsidie vooral besteed aan het herkenbaar maken van schoolzones en aan de aanleg van vrij liggende fietspaden, rotondes, verhoogde plateaus bij kruisingen en veilige oversteekplaatsen.
Van de € 10,5 miljoen is bijna € 1 miljoen naar projecten in de Kop van Noord-Holland gegaan. De regio Alkmaar ontving € 3,4 miljoen en West-Friesland ruim € 500.000 euro. € 4,6 miljoen ging naar projecten in de regio Zuid Kennemerland-IJmond en € 1 miljoen naar projecten in de regio Gooi en Vechtstreek.

Kop van Noord-Holland
Van de € 10,5 miljoen wordt ruim € 970.000 toegekend aan vier projecten in de regio Kop van Noord-Holland. Zo is er onder andere een subsidiebedrag van € 438.240 toegekend aan de gemeente Texel voor het verbeteren van de fietsroute langs de Eijerlandse Duinen tussen Den Burg en de Cocksdorp. Ook is de subsidieaanvraag van de gemeente Hollands Kroon toegekend ten aanzien van het verkeersveilig inrichten van de Havenweg in Den Oever.

Alkmaar
Van de beschikbare € 10,5 miljoen euro is bijna € 3,4 miljoen toegekend aan vijftien verschillende projecten in de regio Alkmaar. Zo is er onder andere een subsidiebedrag € 392.000 toegekend aan de gemeente Alkmaar voor het verkeersveilig inrichten en de aanleg van een rotonde op de Koedijkerstraat in Overstad. Aan de gemeente Heiloo is subsidie toegekend voor het verkeersveilig inrichten van de Vennewatersweg en het verbeteren van de fietspaden langs deze weg. Ook het aanleggen van een licht reflecterend betonnen fietspad door het donkere Heilooër Bos heeft subsidie ontvangen. In Heerhugowaard wordt met subsidie van de provincie gewerkt aan verschillende delen van de regionale doorfietsroute, langs de Middenweg en Westtangent. Tot slot wordt door de gemeente Langedijk langs de Nauertogt ten zuiden van recreatiegebied Geestmerambacht en veilig fietspad gerealiseerd met subsidie van de provincie.

West-Friesland
Van de € 10,5 miljoen wordt ruim € 518.000 toegekend aan vijf verschillende projecten in de regio West-Friesland. Zo is er een subsidiebedrag van ruim € 244.000 toegekend aan de gemeente Koggenland voor inrichten van een 30-km/u-zone op de Noorddijkerweg in Ursem. Ook de subsidieaanvraag van het Hoogheemraadschap voor de Westerdijk in Medemblik is gehonoreerd. Hier worden brede fietsstroken gerealiseerd en wordt de zeer kleine rotonde op de kruising met de Overtoom vervangen door een kruising met een middeneiland, waardoor oversteken een stuk overzichtelijker wordt. Ook is er subsidie toegekend aan de gemeente Drechterland om bromfietsen op de Zuidergracht in Oosterblokker voortaan op de rijbaan te laten rijden, wat de verkeersveiligheid op het fietspad ten goede komt.

Zuid-Kennemerland-IJmond
Van de € 10,5 miljoen wordt ruim € 4,6 miljoen toegekend aan twaalf projecten in de regio Zuid-Kennemerland-IJmond. Zo is er onder andere een subsidiebedrag van ruim € 256.000 toegekend voor de aanleg van een fietsstraat op de parallelweg van de Leidsevaartweg in Heemstede. Ook is de subsidieaanvraag van de gemeente Beverwijk gehonoreerd om de fietsveiligheid op de Wijkermeerweg te verbeteren. Daarbij worden de fietspaden rond de rotonde verbeterd en in rood asfalt aangelegd. Beverwijk ontvangt ook subsidie om te werken aan de doorfietsroute tussen Heemskerk en Velsen, door de Westerhoutweg om te vormen naar een fietsstraat en op de kruising van de Zeeweg en Warande een rotonde aan te leggen, zodat fietsers niet langer voor het verkeerslicht hoeven te wachten. In Haarlem worden met behulp van provinciale subsidie fietspaden in het Schoterbos aangelegd en verbeterd.

Gooi en Vechtstreek
Van de € 10,5 miljoen wordt bijna € 1 miljoen toegekend aan verschillende projecten in de regio Gooi en Vechtstreek. Aan de gemeente Hilversum is subsidie toegekend voor het verkeersveilig inrichten van de wijk Kerkelanden en het aanbrengen van veilige middeneilanden in de Hilversumse Meentweg, waardoor het oversteken overzichtelijker wordt. Ook het realiseren van een fietsstraat op de Schuttersweg in Hilversum kan rekenen op subsidie. De gemeente Huizen heeft subsidie ontvangen voor verbetering van de fietspaden in het Bad Vilbelpark. Er worden nieuwe en verbrede fietspaden en enkele nieuwe fietsbruggen over het water gerealiseerd.

2021
Ook in 2021 stelt de provincie subsidie beschikbaar voor projecten die de verkeersveiligheid en/of fietsbereikbaarheid in Noord-Holland verbeteren. Deze subsidie kan vanaf 1 februari worden aangevraagd. In totaal is dan € 15 miljoen beschikbaar.
Meer informatie over de subsidieregelingen is te vinden op de website www.noord-holland.nl/verkeerssubsidies.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing