Ruim helft Nederlanders meer moeite betalen vaste lasten dan in 2019

Door: Ab Jenema

IJMOND - Meer dan de helft van de Nederlanders heeft in 2020 meer moeite met het betalen van de vaste lasten dan een jaar eerder. De vaste lasten die maandelijks, elk kwartaal of jaarlijks terugkeren, zijn bij 77% van deze groep hoger geworden. De coronacrisis speelt ook mee in de toenemende druk om de vaste lasten te betalen: vooral mensen met lagere inkomens zijn geraakt door de coronacrisis. Dit blijkt uit representatief onderzoek dat is uitgevoerd door online consumentenadviseur Pricewise, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Lager opgeleiden, niet-werkenden en 60-plussers ervaren meeste druk
60-plussers, lager opgeleiden en niet-werkenden hebben in vergelijking met 30- tot 60-jarigen, hoger opgeleiden en werkenden meer moeite met het betalen van hun vaste lasten ten opzichte van vorig jaar. Van de Nederlanders die in vergelijking met vorig jaar meer moeite hebben met het betalen van hun vaste lasten, is 31% ook financieel getroffen door de coronacrisis. Het inkomen is bij deze groep negatief beïnvloed. Bij de Nederlanders die daarnaast in een meerpersoonshuishouden wonen, heeft de coronacrisis bij 25% een negatieve invloed op het inkomen van leden in hun huishouden. Vooral Nederlanders met een inkomen van € 15.000,- duizend euro of minder per jaar zijn geraakt door de crisis.

Hans de Kok, directeur van Pricewise, kan nog niet met zekerheid zeggen of deze groepen komend (half)jaar nog meer meer druk gaan voelen: "De gemiddelde jaarlijkse kosten voor een energiecontract met variabele tarieven dalen vanaf juli met € 100,-. Internet- en tv-abonnementen stijgen gemiddeld met een paar tientjes. Voor autoverzekeringen en andere schadeverzekeringen is het nog lastig te meten welke effecten er zijn op de premies. Een forse verlaging is nog niet waargenomen. Het is nu vooral de vraag wat de zorgpremies zullen gaan doen. De crisis heeft zorgverzekeraars hard getroffen en zij teren nu op reserves. Hoe lang verzekeraars dit volhouden is de vraag en de kans is groot dat ze dit doorberekenen in de zorgpremie voor 2021. De kans is dus aanwezig dat de consument dit gaat voelen in de portemonnee," aldus De Kok.

Grootverdieners en hoogopgeleiden betalen meeste vaste lasten
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal Nederlanders met hogere maandelijkse vaste lasten oploopt naarmate het inkomen per jaar stijgt. De meeste Nederlanders (73%) besteden maximaal € 1.499,- per maand aan vaste lasten. Wel verschillen de totale vaste lasten per inkomenscategorie. Zo besteedt ruim een derde van de Nederlanders tussen € 500,- en € 999,- aan maandelijkse vaste lasten. Deze groep bestaat vooral uit Nederlanders met een jaarlijks inkomen lager dan € 30.000,-. Vaste lasten van € 1.500,- of hoger komen vaker voor bij werkenden en hoger opgeleiden. Iemand met een inkomen van € 60.000,- per jaar betaalt vaker meer dan € 2.000,- aan vaste lasten per maand dan iemand met een lager inkomen.

De groep die geen idee heeft hoe hoog de vaste lasten zijn (6%), bestaat vooral uit niet-werkenden en lager opgeleiden. De Kok geeft aan dat het juist voor deze groep van waarde is om een oog op de financiën te houden. "Waarschijnlijk zit een groot gedeelte van deze groep al jaren bij dezelfde aanbieders. De kosten kunnen dan elk jaar hoger worden zonder dat men hiervan afweet. Ook loop je zo fikse kortingen mis, die de lasten juist flink kunnen verlagen," aldus De Kok.

Bron: Pricewise.nl - Ruim helft Nederlanders meer moeite betalen vaste lasten dan in 2019

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing