Samen Beverwijk en Samen Lokaal Beverwijk stopt samenwerking

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK - Democraten Beverwijk ziet zich, na een gehouden ledenraadpleging, gedwongen om de samenwerking met Samen Beverwijk binnen Samen Lokaal Beverwijk te stoppen.

Met het samengaan van Democraten Beverwijk en Samen Beverwijk wilden we een sterke lokale partij creëren waarmee we de afstand van het bestuur tot de inwoners wilde verkleinen. Hierbij waren ook de andere lokale partijen uitgenodigd,

De Buurt als uitgangspunt bond ons.
Veel inwoners van Beverwijk voelen zich niet gehoord door de gemeente en de politiek.
Ons is geleerd; Als je het eten niet lekker vind, moet je zelf in de keuken gaan staan en koken. Voor ons is dat zitting hebben in de gemeenteraad en zo mogelijk college verantwoordelijkheid nemen. U als inwoners en kiezers gaan daar over. Bij voldoende stemmen kunnen we dit realiseren.
Het inzicht van Democraten Beverwijk was en is dat we van binnenuit de structuur van de gemeente dienen te veranderen. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom.

Onze drie speerpunten zijn:
A. De Buurt, als basis om vanuit te werken. Vele onderwerpen; o.a. Afval, veiligheid, waterberging en straks het van het Gas Af vallen daar onder.
B. Bedrijfsvoering, daarmee kun je de werkwijze van de gemeente veranderen naar meer een ontvangende partij. De omgevingswet die er aan komt vraagt daar ook om.
C. Financiën, grip krijgen op alle uitgaven is van groot belang om vervolgens ruimte te creëren voor invulling van nieuwe wensen.

Democraten Beverwijk heeft dit vanaf het begin aangegeven.
Vanuit Samen Beverwijk werd dit begrepen.
Natuurlijk is er ook aandacht voor betaalbare nieuwe woningen en onze sport- en culturele voorzieningen alsmede het Groen en vele andere onderwerpen.

Een politieke vereniging is er om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Wij vonden elkaar en besloten gezamenlijk de uitnodiging te doen aan de andere lokale partijen en er voor te gaan. Een gezamenlijke ledenvergadering gaf aan een driemanschap met o.a. Ali Bal en Karel Hazeveld op basis van gelijkwaardigheid het mandaat om alles te doen om er voor te zorgen dat  we met de gemeenteraadverkiezing op 16 maart 2022 als 1 partij, Samen Lokaal, met 1 verkiezingsprogramma en 1 kandidatenlijst meedoen.

Nadat het recente persbericht over het samengaan als 1 fractie in de Raad is uitgegaan, bleek dat er nieuwe inzichten zijn ontstaan.
Dat mag, immers nieuwe leden geven nieuwe inzichten.

Maar het feit dat de basis uitgangspunten niet meer onderschreven worden en er mensen zijn die vinden dat Democraten Beverwijk niet in de keuken thuis hoort en daarbij niet worden tegengesproken, roept vragen op en schaadt het opgebouwde vertrouwen en de basis van gelijkwaardigheid waarop we vertrokken zijn.

Daarom met pijn in het hart maar vasthoudend aan onze basis uitgangspunten moeten wij helaas melden dat het avontuur hier stopt. Democraten Beverwijk zal zich terugtrekken uit de zojuist gevormde fractie en weer als Democraten Beverwijk verder gaan. Ook zal de vereniging zelfstandig worden voortgezet.

Wij wensen Ali succes en zullen naar samenwerking blijven zoeken.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing