SAMEN LOKAAL IS EEN FEIT: SAMEN BEVERWIJK EN DEMOCRATEN BEVERWIJK ZIJN NU 1 PARTIJ

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – in oktober 2020 hebben de leden van Samen Beverwijk en Democraten Beverwijk besloten om een samenwerkingsverband te starten bestaande uit: Democraten Beverwijk (Karel Hazeveld & Karel Fiseler), Samen Beverwijk (Ali Bal & Alex van Luijn) en raadsleden Halil Kocak en Mendes Stengs. Het doel hierbij was: samengaan onder de naam Samen Lokaal. Om zo als één lokale partij mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezing van 2022. Het afgelopen jaar is de samenwerking gegroeid, met als resultaat een officieel samengaan.

Vanaf 10 november 2021 is er één fractie actief. Ali Bal blijft fractievoorzitter, Karel Hazeveld wordt vice-fractievoorzitter. Verder bestaat de fractie uit de raadsleden: Halil Kocak, Mendes Stengs en Cor Bart. Daarnaast zijn er de steunfractieleden Karel Fiseler en Sandra Nuesser.

Ali Bal zegt trots te zijn op dit resultaat. Het realiseren van één grote lokale partij was een sterke wens van hem én zijn politieke maatje Alex van Luijn. “Op deze manier kunnen wij nog beter opkomen voor de belangen van Beverwijk en haar inwoners en ondernemers,” stelt hij. Ook Karel Hazeveld en Karel Fiseler zijn zeer tevreden en onderschrijven al jaren het belang van één grote lokale partij. Volgens hen heeft de samenwerking doen blijken dat er voldoende onderling vertrouwen is en raakvlakken zijn. “Met de formele bundeling wordt dit nu bekrachtigd,” stellen zij. Halil Kocak en Mendes Stengs voelen zich als een vis in het water bij Samen Lokaal, dat ook op hun initiatief tot stand is gekomen. “Deze beweging is nodig om het verschil te kunnen maken,” geven zij aan.

Naam en logo
Een logisch gevolg van een samengaan is een ‘nieuwe’ naam. In oktober 2020 is Samen Beverwijk al omgevormd naar Samen Lokaal. Tevens is toen het logo gepresenteerd. Daarin zijn twee mensen zichtbaar die elkaar vasthouden en hun vuist in de lucht houden. Dit staat voor de kracht van de samenleving, het belang van de menselijke maat, het streven naar samenwerking en het betrekken van inwoners en ondernemers. De kleur oranje staat voor de Beverwijkse samenleving, ofwel de inwoners en ondernemers van Beverwijk & Wijk aan Zee. De kleur rood voor de gemeente Beverwijk. In de letter ‘O’ is een witte lelie zichtbaar. Deze lelie refereert naar het wapen van Beverwijk en de lokale grondslag van de partij.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Samen Lokaal is uitgegroeid tot een grote ledenpartij en staat voor een actieve stijl van politiek bedrijven. Er is daarom gekozen voor een eigen en open aanpak. Samen met Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs wordt een verkiezingsprogramma gemaakt. In drie goed bezochte thema-avonden is input opgehaald. Alle inwoners en ondernemers uit de gemeente Beverwijk mochten daaraan meedoen. Daarbij maakte het niet uit of men lid is van de partij of niet. De oogst van de thema-avonden wordt momenteel verwerkt. Daarbij wordt ook input gebruikt uit (straat)interviews en een online enquête. De enquête kunt u nog invullen en is te vinden op www.samenlokaalbeverwijk.nl. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden binnenkort gepresenteerd. Geïnteresseerden die de partij met raad en daad willen ondersteunen kunnen zich aanmelden via de eerdergenoemde website.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing