Samen werken aan slim, schoon en veilig vervoer door Zuid-Kennemerland en de IJmond

Door: Ab Jenema

IJMOND - Hoe houden we het strand van Zandvoort en Bloemendaal bereikbaar? Welke knelpunten voor (snel)fietsers kunnen we wegwerken? Waar is een zero-emissiezone haalbaar? Gemeenten en provincie slaan de handen ineen om de regio Zuid-Kennemerland/IJmond ook in de toekomst bereikbaar én leefbaar te houden. Daarbij ligt de focus op het aantrekkelijker maken van openbaar vervoer en het gebruik van de (elektrische) fiets.

In de Werkagenda Mobiliteit Zuid-Kennemerland en IJmond spreken zeven gemeenten en de provincie Noord-Holland af wat zij samen doen om de regio bereikbaar én leefbaar te houden. Het gaat om de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede en Haarlem. Door bevolkingsgroei komen er veel inwoners bij in deze regio. De drukte op de weg neemt daardoor toe. Als het reisgedrag en goederenvervoer niet veranderen, staan we in 2040 allemaal stil. Om nog maar te zwijgen over het effect van al dat verkeer op de leefomgeving.

Gedeputeerde Bereikbaarheid en Leefbaarheid van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof: “Dat zijn uitdagingen, die je alleen samen kunt aanpakken. Als je naar het strand van Zandvoort wil, kun je als reiziger kiezen voor de trein, de bus, de fiets of de auto. Wat iemand kiest kan afhangen van bijvoorbeeld het aantal fietsenstallingen bij station Haarlem of Heemstede. Als je thuis of onderweg door slimme systemen wordt geïnformeerd over de drukte, kun je ook nog kiezen voor een minder drukke bestemming zoals Spaarnwoude of het strand van IJmuiden.”

Regionale werkafspraken
Naast bestaande afspraken over zaken als openbaar vervoer en doorfietsroutes, hebben de gemeenten en de provincie o.a. afgesproken de mogelijkheden om recreanten en recreatief verkeer naar de kust te spreiden, verder te onderzoeken. Daarbij kijken zij o.a. naar de ervaringen met het verkeer rondom de Formule 1.

Haarlem richt zich o.a. op het verder verbeteren van OV-knooppunten en verkent de mogelijkheden van een zero-emissiezone. En Velsen gaat op zoek naar ondernemers die willen meewerken aan een proef waarbij pakketten aan de rand van de stand worden overgeladen op elektrische voertuigen. Beverwijk neemt het voortouw in een onderzoek naar de effecten voor het regionale verkeer van de ontwikkelingen in de spoorzone. Het complete overzicht van afspraken staat in de regionale werkagenda Mobiliteit Zuid-Kennemerland en IJmond.
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Mobiliteit

Regionale werkagenda Mobiliteit Zuid-Kennemerland en IJmond
De Regionale Werkagenda is een product van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede en Haarlem. De agenda wordt jaarlijks geactualiseerd en staat op de website van de provincie Noord-Holland.
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Mobiliteit

Slim, schoon en veilig door Noord-Holland
De provincie Noord-Holland investeert in bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. De verkeersveiligheid staat daarbij altijd voorop. Wij maken het voor de reiziger makkelijker om voor fiets en openbaar vervoer te kiezen en investeren in maatregelen die de CO2-uitstoot door verkeer verminderen. Wij gebruiken de nieuwste technieken om ons daarbij te helpen. Onze eigen infrastructuur onderhouden we zo duurzaam mogelijk en met respect voor natuur en milieu. We investeren in innovaties in de weg- en waterbouw. Zo houden we Noord-Holland bereikbaar én leefbaar. Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland, daar gaan wij voor.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing