SP en SGP: verplicht winkels om contant geld te accepteren

Door: Ron Toekook

De SP en de SGP zijn gezamenlijk van mening dat de toenemende beperking van contante betalingen een halt moet worden toegeroepen. Vandaag hebben ze een voorstel gepresenteerd om winkels te verplichten contant geld te accepteren.

Eerder dit jaar heeft De Nederlandsche Bank gewaarschuwd dat in veel winkels contante betalingen niet meer worden geaccepteerd. Uit onderzoek van DNB blijkt dat met name in bioscopen, apotheken en bij parkeerautomaten alleen pinnen mogelijk is.

De verminderde acceptatie van contant geld maakt het moeilijker voor bepaalde groepen mensen om aankopen te doen. Dit geldt met name voor ouderen, migranten, laaggeletterden en mensen met een beperking. Daarnaast zijn er mensen die om privacyredenen de voorkeur geven aan contant geld of omdat ze op die manier beter zicht hebben op hun uitgavenpatroon. Volgens de initiatiefnemers maken dagelijks nog steeds 1,5 miljoen mensen gebruik van contant geld.

"Het is van groot belang dat kwetsbare groepen volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij," aldus SP-Kamerlid Mahir Alkaya. "We willen niet dat mensen straks geen patatje of boek meer kunnen kopen omdat ze niet goed kunnen meekomen in het digitale betalingsverkeer."

Daarnaast benadrukt SGP-Kamerlid Chris Stoffer dat contant geld ook een belangrijke optie is bij pinproblemen. "Onlangs werkten de pinapparaten in onze supermarkt niet, toen heb ik contant geld geleend van mijn buurvrouw. Het is een belangrijke en betrouwbare back-up."

Tegelijkertijd is de regering bezig met het waarborgen van de beschikbaarheid van contant geld aan de uitgiftekant. Minister Sigrid Kaag van Financiën presenteerde onlangs het plan om wettelijk te regelen dat het overal mogelijk blijft om gratis contant geld op te nemen bij Geldmaat-automaten.

Alkaya is positief over dit initiatief: "De toegang wordt geregeld door de regering," zegt het SP-lid. "Wij willen ons richten op het andere aspect." Of er voldoende steun is voor dit voorstel in de Tweede Kamer zal na de zomer blijken, wanneer er naar verwachting over gediscussieerd zal worden.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing