Stadslandbouw nu ook in Beverwijk!

Steeds meer volkstuintjes in park Overbos?

BEVERWIJK – Begin dit jaar zijn er twee verzoeken bij de gemeente binnen gekomen voor het gebruiken van openbare ruimte voor gemeenschappelijke (moes)tuinen. De gemeente wil graag meewerken aan deze ontwikkelingen. Vooruitlopend op vastgesteld beleid, heeft de gemeente daarom afspraken gemaakt met de initiatiefnemers. Deze groep enthousiastelingen is onlangs in park Overbos van start gegaan.

Om toekomstige initiatiefnemers zo snel mogelijk op weg te helpen, heeft het college van B&W nu beleid voor stadslandbouw vastgesteld. In principe is stadslandbouw in heel Beverwijk mogelijk, als het niet conflicteert met de hoofdgroenstructuur, speelplekken en de hondenuitrenvelden. De gemeente wil stadslandbouw overal toestaan, omdat het een positief effect kan hebben op de sociale cohesie binnen wijken en het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners voor eigen woon- en leefomgeving. Daarnaast kunnen stadsmoestuinen op ecologisch, economisch, ruimtelijk en sociaal gebied een bijdrage leveren aan gebiedsontwikkeling.

Zonder een trekkende rol te hebben, wil de gemeente op drie manieren initiatieven van bewoners of stichtingen ondersteunen. De gemeente faciliteert door grond beschikbaar te stellen, stimuleert door de grond zo dicht mogelijk in de buurt    van de initiatiefnemers aan te wijzen en coördineert door verschillende contacten te leggen. Er zijn wel spelregels waar de initiatiefnemers zich aan moeten houden. De gemeente wijst de grond aan, daarna zijn de initiatiefnemers er zelf verantwoordelijk voor dat het terrein goed wordt onderhouden. Opbrengsten van de grond mogen niet met commerciële doeleinden verkocht worden.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing