Staken loont, en Handen af van IJmuiden

Door: Ab Jenema

IJMOND - Na 25 dagen staken ligt er een onderhandelingsresultaat tussen Tata Steel Nederland en FNV Metaal Tata Steel. We hebben als FNV alles uit de kast gehaald om het bedrijf te laten beseffen dat onze eisen binnengehaald moesten worden. Onze eisen hebben we op 28 mei jl. met een ultimatum neergelegd bij de directie en vanaf 10 juni zijn we, na 28 jaar, weer in staking gegaan bij ons bedrijf. In het hele bedrijf was de onvrede groot en vele afdelingen hebben meegestaakt. We beheersten dagelijks het nieuws en kregen veel steun vanuit de samenleving. Onder deze enorme druk is de directie omgegaan en hebben we het akkoord afgelopen donderdag kunnen bereiken.

Strategisch plan voor de toekomst
In het plan zal worden opgenomen hoe Tata Steel Nederland gaat investeren in de installaties en in de werknemers om klaar te staan voor de toekomst en hoe de milieu en CO

2 problematiek wordt aangepakt.Geen gedwongen ontslagen
Er zal geen sprake zijn van gedwongen ontslagen ten gevolge van het Transformatie programma.

FTE reducties Transformatieprogramma
De FTE reductie van 1000 is als doelstelling van tafelen FTE reducties vinden alleen plaats op basis van goed onderbouwde verbeterplannen.


Werkzekerheid
De looptijd van het Werkgelegenheidspact wordt verlengd met 5 jaar tot aan 1oktober 2026.

Generatiepact
De looptijd van het Generatiepact wordt verlengd met 2 jaar tot en met 31 december 2024.


Verkoop onderdelen
Er worden geen onderdelen van Tata Steel Nederland verkochtten zij er een sterke business case is.

Geen uitbesteding van activiteiten
De directie wil niet uitbesteden en er zijn ook geen plannen voor uitbesteding van HTD en Rail. Er zullen ook geen voorstellen worden ingediend binnen het transformatieprogramma.

Behoud van het geïntegreerde staalbedrijf
Over de bedrijfsstructuur, zeggenschap, minder bureaucratie en slagvaardigheid gaan we met het bedrijf in gesprek om voor1 september 2020 plannen te maken richting de Europese Ondernemingsraad.

We willen iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan dit resultaat en in de eerste plaats iedereen die in staking is gegaan. Het woord is nu aan de vakbondskadergroep van FNV Tata Steel en we zullen binnenkort een digitale ledenraadpleging organiseren.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing