Start aanleg bijzondere ontmoetingsplek Zweedselaan

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK – De gemeente Beverwijk en Pré Wonen hebben het initiatief genomen om het braakliggende terrein aan de Zweedselaan om te vormen tot een tijdelijke ontmoetingsplek voor de buurt en de schoolkinderen. Op woensdag 23 maart 2011 verzorgen wethouder Maarten Dijkshoorn en vestigingsmanager Jos Dekker van woningcorporatie Pré Wonen de feestelijke start van de tijdelijke herinrichting. Aansluitend planten leerlingen van basisschool De Sleutelbloem fruitbomen en struiken ter gelegenheid van de Nationale Boomplantdag.Al een tijd ligt het veld van Pré Wonen tegenover de Prinsenhof braak. De plannen voor nieuwbouw op deze locatie zijn voorlopig uitgesteld. Het terrein is nu rommelig door zwerfvuil en hondenpoep. De gemeente en Pré Wonen kregen de afgelopen tijd geregeld verzoeken om wat met het terrein te doen. Eind vorig jaar vroegen beide partijen aan Landschap Noord-Holland hiervoor een plan te maken. Er is gebruikgemaakt van de deskundigheid van Landschap Noord-Holland en vormgever LTJ-producties. Dit heeft geleid tot de huidige opzet. Met de tijdelijke herinrichting krijgt het veld een veel betere aanblik en wordt het bovendien geschikt als ontmoetingsplek. Het plaatsen van de bomen vormt de starthandeling voor het creëren van een overgroeide ruïne met daarin een wilde bloementuin, een groentetuin, een kruidentuin en verschillende hoogten om te zitten. De ruïne symboliseert de geschiedenis. Vroeger heeft in dit gebied een klooster gestaan. Er zijn woningen gebouwd, gesloopt en er is weer gebouwd. Ook de ruïne maakt over een aantal jaren plaats voor nieuwbouw. Als start van de herinrichting van het veld, houden Jos Dekker en Maarten Dijkshoorn in wijkcentrum Prinsenhof een toespraak. De 45 leerlingen van groep 5 leggen de boomgaard van verschillende fruitbomen onder begeleiding aan. Daarna volgen de kinderen verschillende workshops onderleiding van Stichting Welzijn Beverwijk. Landschap Noord-Holland en het Natuur & Milieu Educatiecentrum geven uitleg over de aanleg en het onderhoud van schooltuintjes. Hiervoor heeft het Natuur & Milieu Educatiecentrum vorig jaar een speciaal lesprogramma voor basisscholen ontwikkeld. De gemeente en Pré Wonen werken in dit project samen met de Stichting Welzijn Beverwijk, basisschool De Sleutelbloem, Natuur & Milieu Educatiecentrum, Landschap Noord-Holland en LTJ-producties. Het plan is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Postcode Loterij, Pré Wonen en de gemeente Beverwijk.?

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing