Start aanleg Oostelijke doorverbinding

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK – Vrijdag 14 december 2012 geeft wethouder F.H.J. Koster om 15.00 uur het startsein voor de aanleg van fase 3 van de Oostelijke doorverbinding. Hij doet dat door een bouwbord te onthullen dat op de Noorderweg is geplaatst ter hoogte van huisnummer 13B. De Oostelijke doorverbinding vormt samen met de Binnenduinrandweg N197 (voorheen westelijke randweg) de doorgaande route rondom Beverwijk. Er gaat daardoor veel minder verkeer door het centrum van Beverwijk. Ook de Broekpolder en de Beverwijkse Bazaar zijn dan beter bereikbaar.

In fase 3 wordt een deel van De Meerlanden en de Parallelweg tussen het tunneltje onder de A22 en de Ringvaartweg gereconstrueerd. Er wordt een nieuwe wegverbinding aangelegd langs de Aagtendijk tussen de Parallelweg en de Noorderweg en de Noorderweg wordt verbreed tot de aansluiting op de A9. Naast de aanleg van wegen wordt ook groen en water aangelegd. De waterpartij, de vroegere ijsbaan, langs de Sint Aagtendijk wordt vergroot en langs de nieuwe weg wordt een brede rij bomen geplant. De nieuwe weg passeert op enige afstand het Fort Sint Aagtendijk. In de tussenruimte wordt geen groen geplant zodat het uitzicht op het fort wordt verbeterd en de vroegere situatie wordt hersteld. De nieuwe weg kruist het oude inundatiekanaal dat vroeger aangelegd was om in tijden van oorlog het gebied onder water te zetten. Om de kruising in te passen in dit historische gebied wordt de weg over een denkbeeldige waterinlaat gebouwd. Dit kunstwerk verwijst, met een knipoog naar het verleden, naar de sluizen die elders in de stelling van Amsterdam zijn te vinden. In de te graven vijvers worden de cirkels visueel gemaakt die vroeger werden toegepast om het vrije schootsveld vanaf het fort aan te duiden. Een rij bestaande bomen achter de parkeerterreinen van de Beverwijkse Bazaar blijft voorlopig gehandhaafd om de aanwezige vleermuizenkolonie te beschermen. Deze bomenrij wordt over enkele jaren gefaseerd vervangen nadat de nieuw te planten bomen al wat zijn gegroeid. Aannemer Van Gelder uit Nieuw-Vennep is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden zoals het rooien van het groen en het grondwerk. Vanaf begin januari wordt de reconstructie van de De Meerlanden en de Parallelweg tot de Aagtenpoort aangepakt en zal op de nieuw aan te leggen route langs de Sint Aagtendijk een tijdelijke terp worden aangebracht om de slappe grondlagen te verdichten. De werkzaamheden duren tot medio 2014.

De Oostelijke doorverbinding vormt samen met de Binnenduinrandweg N197 (voorheen westelijke randweg) de doorgaande route rondom Beverwijk. Er gaat daardoor veel minder verkeer door het centrum van Beverwijk. Ook de  Broekpolder, de bedrijventerreinen en de Beverwijkse Bazaar zijn dan beter bereikbaar. De verbinding bestaat uit 3 delen waarvan deel 2 al helemaal is gerealiseerd. Dit onderdeel bestaat namelijk uit de spoortunnel onder de lijn Uitgeest-Haarlem en De Meerlanden in de Broekpolder. Deel 1 is het traject vanaf de Binnenduinrandweg via de Plesmanweg en de Laan der Nederlanden naar de spoortunnel. Van dit deel is alleen de Laan der Nederlanden tussen de Italiëlaan en de spoortunnel gereed. Over de realisatie van andere delen moet het gemeentebestuur nog besluiten nemen.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing