Start realisatie nieuwe stadsnatuur voor Beverwijk

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - Met de aanleg van het ecologische bosje aan de Merwedestraat heeft wethouder Nevin Özütok (openbare ruimte en groen) op dinsdag 15 maart het startsein gegeven voor de realisatie van 3,5 hectare nieuwe stadsnatuur in Beverwijk.

Als eerste aanzet is de grond gefreesd, zodat aannemer Wijcker Groen uit Beverwijk daar nieuwe beplanting in kan aanbrengen. Deze beplanting groeit de komende jaren uit tot een ecologisch waardevolle bosschage.

Vergroening

De aanleg van dit groenvak is de start van meerdere groenaanpassingen en vergroeningsmaatregelen. Ter compensatie van de kap op het terrein aan de Zeestraat in Wijk aan Zee is in samenwerking met TenneT een plan uitgewerkt op basis van het vastgestelde Landschaps- en compensatieplan.

Compensatie

De netbeheerder betaalt de groencompensatie en stelt daarnaast ook geld beschikbaar voor extra vergroeningsmaatregelen. De gemeente zorgt voor de realisatie, het beheer en het onderhoud van het nieuwe en openbare groen. Dit komt onder meer in het Aagtenpark, Park Overbos, langs de Spoorsingel en de Binnenduinrandweg te staan.

Ecologisch bosje Merwedestraat

Op zes plaatsen in de gemeente worden zogenoemde ‘ecologische bosjes’ aangelegd. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de nest- en schuilplaatsen en de voedselvoorziening en ze verhogen de biodiversiteit (soortenrijkdom). De graszoom die – tussen de Merwedestraat en het spoor – achter de voetbalkooi ligt, is één van die plekken. Na een korte uitleg door de hovenier maakte wethouder Özütok hier een deel van de bodem plantklaar.

Vergroening langs Spoorsingel en Binnenduinrandweg

Dit voorjaar vindt ook vergroening plaats langs de Spoorsingel. De berm tussen de Spoorsingel en het water langs het spoor krijgt extra beplanting. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en vermindert tegelijk het zicht op het spoor. Langs de Binnenduinrandweg wordt eveneens nieuwe beplanting aangebracht. Deze komt tussen de Wenckebachweg en de Zeestraat aan de zijde van BUKO-terrein te staan.

Bomenlint

Langs het Klaas Grootpad in het Aagtenpark komt een bomenlint. De aanplant hiervoor wordt nu voorbereid. Ook zal in het Aagtenpark een ecologisch bosje worden gerealiseerd. Het recreatieschap (RAUM) coördineert deze werkzaamheden zodat deze vergroening goed past bij het gewenste gebruik van dit gebied. 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing