Start werkzaamheden project Centrum

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK  - Op maandag 6 maart 2017 is de officiële start van de herinrichting van het centrum. Op die dag beginnen de werkzaamheden van het deelproject
Zeestraat & Koningstraat. Om 11.15 uur verricht projectwethouder De Rudder  de
starthandeling. De Rudder: “Ik ben blij dat we nu kunnen starten.
Samen met alle betrokken en kijk ik erg uit naar het eindresultaat".


Het werk voor dit deelproject is gegund aan de Beverwijkse aannemer Wijcker Infra.
Volgens de planning van de aannemer is het werk eind april 2017 klaar.
Deelproject Zeestraat & Koningstraat Na de ‘pas op de plaats’ in het project Centrum
heeft de gemeenteraad op 29 september 2016 uit de vier scenario’s de variant Focus op de Breestraat gekozen. In deze variant beperkt de herinrichting van de Zeestraat zich tot het opnieuw bestraten van de trottoirs. Door een extra krediet van €100.000,- beschikbaar te stellen, konden in de Zeestraat nog twee elementen toegevoegd worden.

Het Definitief Ontwerp omvat de volgende werkzaamheden:

1. Nieuwe klinkers op de trottoirs in de Zeestraat tot aan de kruising Groenelaan;

2. Nieuwe klinkers op de trottoirs in de Koningstraat tussen Velserweg en kruising

    Zeestraat.

3. Uitneembare paaltjes t.b.v. afsluiting van de Zeestraat bij evenementen.

4. Nieuwe lichtmasten op de Zeestraat en de Koningstraat in lijn met de nieuwe

    lichtmasten op de Breestraat.

5. Vier nieuwe prullenbakken en een bank op de Zeestraat, dezelfde als gebruikt in het

    Stationsgebied.

Daarnaast zijn onderstaande verbeteringen toegevoegd:

1. Vanwege de grote diversiteit aan paaltjes in de Zeestraat is uit oogpunt van

    beeldkwaliteit besloten om deze te vervangen door de rvs palen, die niet meer in de

    Breestraat gebruikt worden.

2. De 8 fietsenrekken in de Zeestraat worden gecoat waardoor eenheid ontstaat tussen

    klinkerverharding en straatmeubilair.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing