Steunmiddelen rijk en herstelfonds Corona

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Vandaag heeft het college van B&W een eerste besluit genomen over de
aanpak van de verdeling van de steunmiddelen van het rijk. In januari 2021 volgt een tweede
besluit waarin het beleidskader voor toekenning van de gelden wordt vastgesteld. Het
college verwacht medio februari te kunnen starten met uitkering van de gelden.
In januari komt het college eveneens met een beleidskader voor het gemeentelijke
herstelfonds.

Compensatie voor meerkosten en inkomstenderving
Alle gemeenten krijgen geld van het rijk om financiële tekorten of gederfde inkomsten als
gevolg van de coronacrisis te compenseren. Gemeente Beverwijk heeft een bedrag van
€ 1,486 miljoen ontvangen. De steunmiddelen van het rijk zijn voor een deel bedoeld als
compensatie voor meerkosten en inkomstenderving bij de gemeente zelf. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om extra kosten voor toezicht en handhaving, inkomstenderving toeristen- en
parkeerbelasting, of minder ontvangen eigen bijdragen Wmo. Voor een ander deel betreft het
compensatie voor meerkosten/inkomstenderving waar (maatschappelijke en culturele)
organisaties mee worden geconfronteerd. Het rijk geeft dus een duidelijk bestedingsdoel, al
mag je daar als gemeente van afwijken.
Wethouder Haydar Erol van Financiën: “Het college heeft besloten om de middelen die door
het rijk bedoeld zijn voor compensatie van gesubsidieerde organisaties, daar ook voor te
reserveren. Het is onze wens om deze organisaties te steunen bij de gevolgen van de
coronacrisis.”
Er komt een beleidskader op basis waarvan de betalingen worden verricht. Dit beleidskader
omvat in ieder geval: de voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun; de wijze van
beschikking; het plafond (maximaal beschikbaar bedrag) en de verdeelsleutel.
Verder omschrijft het de categorieën waarvoor de gemeente steunmiddelen heeft ontvangen:
lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd.

Herstelfonds
Bij de vaststelling van de begroting voor 2021 heeft de gemeenteraad € 1 miljoen
uitgetrokken voor een herstelfonds. Doel van het herstelfonds is initiatieven steunen die
branches en/of sectoren helpen. Het geld is niet bedoeld voor individuele organisaties,
bedrijven of inwoners.
Er is dus een verschil tussen steunmiddelen en herstelfonds. De steunmiddelen betreffen
geld van het rijk voor directe compensatie van financiële schade door meerkosten of
inkomstenderving. Het herstelfonds is geld uit de algemene reserve van de gemeente en
moet organisaties helpen te herstellen voor de toekomst.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing