Strijd voor behoud JIP nog in volle gang

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK - Nog een paar weken en formeel is het dan einde oefening voor het Jongeren Informatie Punt (JIP) in Beverwijk. Door de nadrukkelijke wens van de gemeente Beverwijk het tijdelijke ambulant jongerenwerk te continueren na 31 december 2011, zag Stichting Welzijn Beverwijk (waar het JIP onderdeel van is) zich gedwongen een keuze te maken binnen de reguliere begroting van het jongerenwerk.

Het jongerenwerk van Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) heeft het laatste seizoen (2010/2011) een topjaar gedraaid. Groepen jongeren zijn bereikt, vele activiteiten en projecten zijn ontwikkeld en uitgevoerd (waarbij alternatieven zijn aangeboden voor het hangen op straat) en worden door de bereikte jongeren gewaardeerd, er is een jongerenwebsite gerealiseerd en er ging bijna geen week voorbij of er was wel berichtgeving in de media over het werk dat het jongerenwerk doet. Ook de vele netwerkpartners zijn zeer positief over het werk dat afgelopen tijd verricht is en hebben dit ook meermalen geuit naar het Nul251 team (jongerenwerk team). En toch begint het er op te lijken dat dit allemaal niet overeind gehouden kan worden aangezien de pilot-periode van het ambulant jongerenwerk 31 december 2011 ten einde komt.

 

Inmiddels is duidelijk dat het jongerenwerk moet blijven zoals het is vinden de gemeente en SWB. Probleem is alleen dat er geen extra middelen binnen de gemeente zijn om de situatie structureel te houden zoals het nu is. Om die reden moest SWB van de gemeente zelf de oplossing gaan zoeken binnen de bestaande financiële middelen om het ambulant jongerenwerk overeind te kunnen houden. Door de stichting is toen het moeilijke besluit genomen om een halve functie ambulant jongerenwerk (18 uur) overeind te houden ten koste van het JIP. Naar de mening van het jongerenwerkteam en de stichting kan er een andere oplossing zijn.

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft namelijk een opdracht van vier gemeenten liggen om jongeren van op hen gerichte informatie te voorzien door middel van een website. Het JIP heeft op de site www.nul251.info naar de mening van het CJG bijna alles staan wat zij nog moeten opzetten. Het JIP biedt het CJG een website en de daaraan verbonden jongereninformatie waarmee het CJG aan zijn opdracht voldoet. Wanneer het CJG de site en de jongereninformatie wil financieren kan het JIP blijven bestaan maar tevens kan SWB een halve functie (18 uur) ambulant jongerenwerk overeind houden. Tel daar de voor 2012 al toegezegde 18 uur van de gemeente Beverwijk op en er is een win, win, win situatie.

Het probleem waar tegenaan gelopen wordt is dat dergelijke besprekingen tijd kosten omdat er vele partijen en daardoor vele belangen besproken moeten worden.

 

Daarom hebben jongerenwerkers en directie besloten om samen te kijken of er via andere wegen geld is te vinden voor een overbrugging (het gaat om zo’n € 33.000,-) om in ieder geval voor 2012 het JIP overeind te houden. Maar niet alleen willen ze het overeind houden. Ze willen gaan regionaliseren in de IJmond. Het is feit dat JIP Beverwijk nog de enige JIP-winkel is in Noord-Holland. Het is ook een feit dat zij gecertificeerd is. Dit houdt in dat er aan de twaalf kwaliteitscriteria van de landelijke JIP vereniging wordt voldaan. Zonde om zomaar weg te doen. Uiteraard zal er, als het allemaal lukt, in 2012 geprobeerd worden om de besprekingen met het CJG voort te zetten.

 

Inmiddels zijn er zes fondsen aangeschreven. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden van adverteren op de jongerensite nul251.info en onder welke voorwaarden dat acceptabel is. Doordat de huidige website met de daaraan gekoppelde social media nog maar kort bestaat (sinds 9 juni 2011) heeft SWB nog niet een representatief beeld kunnen krijgen van het effect hiervan. Wel kan worden geconcludeerd dat met een gemiddelde van 200 hits per dag er een goede start is gemaakt. Zeker voor een lokale site. De verhouding vaste terugkerende bezoekers tegenover nieuwe bezoekers is 65% - 35 %. SWB verwacht alleen maar groei hierin gezien de ambitie regionaal te gaan. Het zou eeuwig zonde zijn als nu al het JIP gedeelte van de site niet verder wordt uitgebreid om zo nog meer jongeren te bereiken. Daarnaast zal er in het nieuwe jaar, als er geen geld wordt gevonden, geen mogelijkheid meer zijn voor jongeren om informatie en advies te vragen over zaken die hun bezig houden of waar ze tegenaan lopen (bijvoorbeeld het invullen van hun belastingaangifte). Ondersteuning en begeleiding bij problemen? Helaas, hier zou dan geen tijd meer voor zijn. Ook de gastlessen op de diverse scholen komen te vervallen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!

 

SWB staat open voor tips van lezers van dit bericht voor het binnen halen van extra financiële middelen voor het JIP. Ook lokale of regionale ondernemers worden door SWB uitgenodigd te reageren als zij een advertentie willen plaatsen op de website www.nul251.info. Reacties kunnen gestuurd worden naar het e-mailadres [email protected].

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing