Subsidie aanvragen Aanjaagregeling 2018 tot 31 oktober 2017

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK – Tot en met 31 oktober 2017 kunnen ondernemers aanvragen voor subsidie in het kader van de Aanjaagregeling 2018 indienen. Het gaat om financiële ondersteuning voor activiteiten die het ondernemersklimaat in de gemeente Beverwijk verbeteren. De gemeenteraad heeft eind december 2015 besloten om de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat voort te zetten voor de periode 2016 t/m 2018.

Jaarlijks wordt daarvoor een bedrag van € 180.000,-- beschikbaar gesteld.
Projecten die in 2017 met financiële steun van de Aanjaagregeling zijn gerealiseerd, zijn onder andere activiteiten en evenementen door Breestraat Promotieclub; de Koninginnemarkt in Wijk aan Zee als afsluiting van Tata Steel Chess tournament; Keurmerk Veilig Ondernemen in diverse gebieden, waaronder het centrum.

Eén tranche
De subsidie wordt in één termijn (tranche) opengesteld. Het gaat om financiële ondersteuning voor activiteiten die het ondernemersklimaat in de gemeente verbeteren. Dat kunnen evenementen, acties en promotieactiviteiten zijn, maar ook keurmerken of cursussen. Belangrijkste criterium is dat de activiteiten een gehele branche of een compleet gebied ten goede komen en aangevraagd en georganiseerd worden door meerdere ondernemers en/of een vereniging of stichting.
Voor het jaar 2018 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend tot en met 31 oktober 2017. Aanvragen voor 2018, die geheel of gedeeltelijk worden toegekend, dienen volledig te worden uitgevoerd in 2018. Zo niet, dan zal het gehele toegekende bedrag aan subsidie worden teruggevorderd ook al zijn er voorbereidingskosten gemaakt.

Adviescommissie
De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De commissie neemt in zijn afweging een aantal uitgangspunten mee, zoals het publieksbereik, de omvang van de financieringsbehoefte en het draagvlak onder de ondernemers in een gebied. Er zal ook gekeken worden naar een evenredige verdeling over de verschillende gebieden en branches in de gemeente. De uiteindelijke beslissing over de toekenning is aan het college van burgemeester en wethouders.
 
De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van: het centrum, de wijkwinkelcentra, het industriegebied, Wijk aan Zee, de meubelboulevard, de horeca.
 
Subsidie aanvragen kan online op www.beverwijk.nl, tabblad inwoners/ondernemers, ondernemen, subsidieregeling ondernemers. Aanvragen die op of na 1 november 2017 binnen komen, worden niet in behandeling genomen. Meer informatie via de Ondernemerscoördinator Inge Reijmer (0251) 256 256 of [email protected].

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing