SV Wijk aan Zee, ruim 90 jaar jong in 2023: verduurzaamt, behoudt zijn leden en zoekt nieuwe leden.

Door: Jan Pronk

WIJKAANZEE - De Sportvereniging Wijk aan Zee (SV WaZ) aan de Doolhof in Wijk aan Zee is met al haar leden, sponsors, begunstigers en allen die de vereniging een warm hart toedragen momenteel druk doende met het toekomstbestendig maken van de vereniging.  

SV WaZ is niet alleen “ Op Aard” om bij de club te sporten- handbal, voetbal (ook 7 tegen 7), kaarten en op termijn wellicht Jeu de Boule, Padel en ………….)- maar heeft naast voornoemde ook nog meerdere activiteiten. Bewust van het feit is SV Wijk aan Zee verder zeker dat zij naast het voornoemde een maatschappelijk functie in Wijk aan Zee en daar buiten heeft. 

Binnen de vereniging SV WaZ zijn er momenteel twee bijzondere projecten, die er met name voor moeten zorgen dat SV WaZ ook op de lange termijn “toekomstbestendig” is en blijft.

-Het project “ Sport Voor Energie-Energie Voor Sport ” 

Het verduurzamen en toekomstbestendig maken en houden  van onze vereniging op het sportpark de Doolhof heeft voor het bestuur grote prioriteit. Voor het verduurzamen van onze clubgebouwen ontving SV WaZ van een stichting  een fantastisch grote gift. Naast deze gift ontvingen wij tot nu toe ook veel giften van andere begunstigers. Ook zijn diverse subsidie-aanvragen bij overheden en meerdere organisaties al dan niet gehonoreerd.

Ook de gemeente Beverwijk en haar opdrachtnemer de Stichting Sportaccommodaties Beverwijk waren sterk geïnteresseerd en droegen tot nu positief bij aan het verduurzamen van ons sportpark. 

De veldverlichting op het sportpark de Doolhof werd voorzien van LED-lampen en een robot-maaier maait  nu onze grassportvelden. Verder denkt men van de zijde van de gemeente en de Stichting Sportaccommodaties Beverwijk positief mee in alle ontwikkelingen, die de sport c.a. ten goede komen.

Daarnaast zijn wij als SV WaZ natuurlijk ook ontzettend blij met onze huidige hoofdsponsor BenN, de vele sub-sponsors en donateurs.

Door de support van al deze sponsors, begunstigers, subsidieverstrekkers zijn wij in staat SV Wijk aan Zee jaarlijks financieel draaiend en gezond te houden.

-Het project “Binden en boeien bestaande leden en werven nieuwe leden”

Binnen het bestuur is nagedacht en gesproken over hoe binden en boeien wij als vereniging onze bestaande leden en hoe werven wij nieuwe jeugd- en senioren-leden. Hoe krijgen wij als vereniging weer meer mensen aan het (buiten)sporten in teamverband? Als gevolg van de achterliggende Corona-jaren zijn er namelijk steeds meer mensen individueel gaan sporten en hebben zich ingeschreven bij sportscholen. Kortom hoe zorgen wij voor een noodzakelijke aanwas van onze SV Wijk aan Zee ledenbestand om in teamverband te sporten.

Onze organisatie voor zowel jeugd- en senioren hand- en voetbal voor het komend seizoen 2023-2024 staat weer “als een huis”.

Het bestuur heeft recent dan ook na allereerst gedegen de financiële haalbaarheid te hebben onderzocht tot het volgende besloten:

Eenmalig voor het seizoen 2023-2024………. 50 % contributieverlaging voor zowel bestaande als nieuwe leden.

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing