Taalhuis IJmond beloond met kwaliteitscertificaat

Door: Jan Pronk

Foto: Certificaat Taalhuis

IJMOND - Taalhuis IJmond ontving donderdagochtend een officieel kwaliteitscertificaat van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen. De wethouders van gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen onthulden het certificaat bij IJmond Werkt!. Ook spraken zij met medewerkers van de sociale werkvoorziening die meedoen aan een taaltraject.

In de periode 2020-2023 controleerde de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de kwaliteit van alle organisaties die zich inzetten voor geletterdheid in Nederland. Een belangrijk onderdeel van de controle is het maatschappelijke gevolg en de toekomstbestendigheid. Het Taalhuis IJmond scoorde goed. Het behalen van het certificaat betekent dat het Taalhuis haar opdracht op een juiste manier uitvoert. Daarnaast voldoet het Taalhuis aan alle kwaliteitsnormen. Het certificaat geldt tot en met 2027.

Velsense wethouder Marianne Steijn is blij met het certificaat. "Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. In de IJmond zijn dat zo'n 7.500 mensen. Dat is een grote groep die hulp bij de ontwikkeling van deze vaardigheden goed kan gebruiken. Ik heb afgelopen jaren gezien hoe zowel de vrijwillige als professionele taalcoaches enthousiast te werk gaan. Het kwaliteitscertificaat onderstreept dan ook waar zij zich al jaren voor inzetten en het belang daarvan."

Piet Burgering, wethouder van Heemskerk: "Ik ben blij dat het taalonderwijs in onze regio professioneel georganiseerd is. We kunnen hierdoor zoveel mogelijk mensen hiermee ondersteunen. Laaggeletterdheid beperkt mensen enorm in het dagelijks leven. Met goed georganiseerd taalonderwijs zoals wij dat nu in de regio hebben, kunnen we het leven van onze inwoners weer een stukje verbeteren."

Brigitte van den Berg, wethouder van Beverwijk, voegt hieraan toe: "Meedoen begint met taal. Top dat de cursisten hier hun plek vinden om te leren. Ieder op hun eigen manier."

Taal bij IJmond Werkt!

Het Taalhuis IJmond is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, Bibliotheek IJmond-Noord, Bibliotheek Velsen, MET Heemskerk, Welzijn Beverwijk en Welzijn Velsen. Samen zorgen zij voor een uitgebreid cursusaanbod over taal, rekenen en geld en digitale vaardigheden. Het overzicht hiervan staat op www.taalhuisijmond.nl.

Vanuit het Taalhuis werkt een taalexpert aan het versterken van de basisvaardigheden van medewerkers van de sociale werkvoorziening bij IJmond Werkt!. Ongeveer 150 medewerkers komen in aanmerking voor een taaltraject. Zij hebben moeite met digi- en basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Er is vaak sprake van verborgen laatgeletterdheid. Via taal leren deelnemers onder andere over werk, gezondheid, financiële keuzes en digitale vaardigheden.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing