Tata Steel en vakbonden verlengen CAO en pensioenovereenkomst

Door: Ab Jenema

IJMOND - Tata Steel Nederland en de vakbonden hebben de CAO en de pensioenovereenkomst met één jaar verlengd. De CAO loopt van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022. De pensioenovereenkomst loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Het zijn moeilijke en onzekere tijden voor de staalindustrie en beide partijen nemen nu met het afsluiten van zowel een CAO als een pensioenovereenkomst hun verantwoordelijkheid.

In de CAO is afgesproken dat er tweemaal een eenmalige uitkering van 300 euro bruto wordt uitgekeerd aan medewerkers (in juni en oktober 2021). Deze eenmalige uitkeringen zullen ook aan leerlingen worden betaald. Daarnaast wordt de bijdrage aan de ziektekosten per 1 april 2021 met 30 euro bruto verhoogd tot 75 euro bruto per maand. Dit als tegemoetkoming in de stijgende ziektekostenpremies. Voor het overige blijven de bestaande CAO-afspraken ongewijzigd. De bondenleggen de afspraken nog aan hun leden voor. Over andere onderwerpen die beide partijen belangrijk vinden, bijvoorbeeld innovatieve werktijden (flexibel werken) en zelfroosteren voor de ploegendienst, zullen bedrijf en bonden begin volgend jaar verder spreken.

Vakbonden en Tata Steel hechten aan een goede oudedagvoorziening en aan een goede balans tussen deze voorziening en de kosten voor werkgever en medewerker. De premie voor pensioenen bedroeg de afgelopen jaren 29% van de pensioengrondslag. In de pensioenovereenkomst is afgesproken de premie te laten stijgen naar 29,5 %. Deze eerste stap is nodig om de waarde en inhoud van de pensioenregeling naar de toekomst in stand te houden. Tata Steel en vakbonden vinden het belangrijk om te blijven investeren in goede pensioenen en daarom is overeengekomen dat Tata Steel ook een extra storting in het premie-en indexatiedepot doet. Door deze afspraken hoeft de pensioenopbouw van medewerkers niet te worden gekort en is er ook ruimte voor de indexatie van pensioenen van de medewerkers.

In een werkgroep van betrokkenen zal de komende tijd verder gesproken worden over de invoering van het nieuwe pensioencontract. Deze werkgroep krijgt onder andere de opdracht om nader inzicht te verschaffen in de premie die benodigd is om voor de toekomst een duurzame pensioenregeling in te richten. De werkgroep zal adviseren over welk pensioencontract passend is voor de (voormalig) werknemers van ons bedrijf. We zijn blij deze overeenkomsten te hebben gesloten, zodat we ons in het komende jaar kunnen focussen op het verder bouwen aan de toekomst van ons bedrijf.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing