Tata Steel Nederland ontvangt adviesaanvraag

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK - Tata Steel Nederland ontvangt adviesaanvraag over voornemen van Tata Steel om te komen tot een joint venture van de Europese staalactiviteiten van Tata Steel met de Europese staalactiviteiten van thyssenkrupp AG

Op woensdag 25 april 2018, heeft de directie van Tata Steel Nederland (TSN) in een extra
Centrale Overlegvergadering (COVL) de adviesaanvraag inzake de voorgenomen joint
venture tussen Tata Steel Ltd. en thyssenkrupp AG overhandigd aan de Centrale
Ondernemingsraad (COR) en hierop een toelichting gegeven.

De COR is om advies gevraagd over een aantal voorgenomen besluiten inzake de joint
venture (JV), voorzover die de activiteiten en de werknemers in Nederland gaan raken.
Zoals eerder aangegeven, heeft de COR grote bedenkingen bij de argumenten van Tata
Steel om te komen tot deze JV met thyssenkrupp.

Opnieuw worden, met ondersteuning van de bekende externe adviesbureaus, grote
voordelen en besparingen door het samengaan van deze twee bedrijven in het vooruitzicht
gesteld. Deze besparingen komen voor een deel uit het schrappen van 4.000 banen, gelijk
verdeeld tussen Tata Steel Europe en thyssenkrupp. Daarnaast is het voornemen om activiteiten af te stoten of op termijn te sluiten. Dit geldt niet voor de activiteiten in Nederland. De COR zal meer dan kritisch kijken naar de gevolgen voor de Nederlandse activiteiten en de gevolgen voor het personeel dat daar werkt. De COR zal de slechte ervaringen uit het verleden, tijdens de vorming van Corus en later de overname van Corus door Tata Steel,meewegen.

De COR ziet overeenkomsten in het proces met de vorming van Corus. Ook zal het duidelijk moeten worden hoe de synergie-effecten worden verkregen. Het gaat dan onder andere om de afbouw van in totaal 400 arbeidsplaatsen, die genoemd wordt in het principe-akkoord dat TSN en de vakverenigingen op 21 maart 2018 met elkaar sloten. De vraag is: wie gaat wat doen in de nieuwe onderneming en wie bepaalt dat?

Zo zal bijvoorbeeld de positie van Packaging (verpakkingsstaal) in Nederland binnen de
nieuwe onderneming duidelijk moeten zijn, voordat de COR zijn advies uitbrengt.
Ook de toezegging dat het hoofdkantoor van de nieuwe onderneming en het hoofdkantoor
van R&D in Nederland zullen worden gevestigd, zegt niets over welke activiteiten straks
daadwerkelijk worden uitgevoerd in Nederland.
De COR gaat ervan uit dat de researchactiviteiten die nodig zijn ter ondersteuning van het
geïntegreerde staalbedrijf in IJmuiden, zowel wat betreft processen als producten, in
IJmuiden plaatsvinden. De researchactiviteiten t.a.v. automotive en verpakkingsstaal horen
volgens de COR in ieder geval in Nederland te blijven.
Ook zullen de investeringen voor de komende jaren in kaart moeten worden gebracht.
Volgens de COR moeten daarover heldere afspraken worden gemaakt.
Om uiteindelijk te kunnen adviseren zal er volgens de COR zoveel mogelijk duidelijkheid
moeten komen. Toezeggingen, intenties en andere prachtige ideeën die in het vooruitzicht
worden gesteld, zullen niet de leidraad van de COR in Nederland zijn.

Voor de COR draait het bij het opstellen van dit advies om twee zaken. Ten eerste, het
waarborgen van de continuïteit van TSN en ten tweede het bevorderen van goed
werkgeverschap bij TSN en haar dochterondernemingen.
Het doel dat de COR via zijn uiteindelijke advies nastreeft, is het bieden van de nodige
bestaanszekerheid aan het personeel: voor nu en in de toekomst.
Kortom, er zal nog veel duidelijk moeten worden over een groot aantal onderwerpen.
Zoals al eerder is gecommuniceerd, laat de COR zich ondersteunen door externe
deskundigen.

Deze zijn:

1. Advocatenkantoor Lemstra Van der Korst (juridische kennis);

2. Bureau Chestnut (corporate finance);

3. André Olijslager (kritische voormalig topman van een Nederlandse multinational die

volgt wat de consequenties zijn voor TSN bij een samengaan met thyssenkrupp etc.);

4. Carl-Dieter Wuppermann (kennis van de Duitse bedrijfscultuur en de Duitse
staalindustrie, ervaring met het management van Europese en Duitse staalbedrijven).

De COR verwacht dat er aanzienlijke tijd nodig is om te komen tot een adviesrapport,
omdat er volgens de COR nu nog veel informatie ontbreekt

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing