Tata Steel op de vingers getikt door Reclame Code Commissie

Door: Ab Jenema

Tata Steel heeft het publiek misleid met de claim dat hun uitstoot van kankerverwekkende PAK-stoffen [Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen] is gehalveerd sinds 2019. Dat blijkt uit de uitspraak van de Reclame Code Commissie, na een ingediende klacht van Greenpeace over de advertenties van de staalfabriek.

Rondom de protestactie van Greenpeace tegen de ziekmakende vervuiling van Tata Steel op 24 juni lanceerde Tata Steel een reclame-campagne

Op de website van Tata Steel en in verschillende uitingen werd onder andere geclaimd dat de uitstoot van kankerverwekkende PAK-stoffen tussen 2019 en 2022 zou zijn gehalveerd. 

Greenpeace betoogde dat Tata Steel dit niet kan claimen, omdat Tata Steel helemaal geen zicht heeft op de totale uitstoot van PAK vanaf het Tata-terrein. Tata kan geen cijfers leveren over de PAK-uitstoot uit de verouderde en lekkende kooksfabrieken en PAK dat vrijkomt door opwaaiend stof van de enorme kolenbergen. De Reclame Code Commissie stelt Greenpeace hierop in het gelijk. 

Het RIVM concludeerde dit voorjaar dat de gemeten concentraties PAK en metalen in de omgeving van Tata Steel ‘ongewenst zijn voor de gezondheid van kinderen.’ 

“Ook met dure reclame-campagnes kan Tata Steel niet verhullen dat hun verouderde installaties mensen ziek maken. We gaan ervan uit dat Tata Steel de website direct aanpast.” aldus Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland. Greenpeace pleit er samen met omwonenden voor dat de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel direct gesloten worden.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing