Tata Steel realiseert reductie van 50 procent in uitstoot PAK-stoffen

Door: Ab Jenema

IJMOND – Tata Steel maakt vandaag een belangrijke stap bekend in de uitvoering van het programma om de impact van stof, geur en geluid drastisch te verminderen. Eerste metingen door onafhankelijke meetbureaus laten zien dat de beoogde 50 procent reductie in de uitstoot van PAK-stoffen ten opzichte van 2019 is gerealiseerd voor het terrein in IJmuiden. Daarmee maakt het bedrijf de ambitie waar die het dit jaar heeft gesteld met het verbeterprogramma Roadmap Plus.  

De afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen gerealiseerd waardoor de uitstoot van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen – ofwel PAK-stoffen – fors is verminderd. Met het Roadmap Plus-programma is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan het versneld realiseren van extra maatregelen om de uitstoot ten opzichte van 2019 nog eens te halveren.  

Hans van den Berg, CEO Tata Steel Nederland: "We hebben de belofte gedaan om er alles aan te doen om de impact op de leefomgeving versneld te verminderen. We hebben hoge ambities. Ons eerste streven was om dit jaar een verdere afname in de uitstoot van PAK-stoffen te realiseren. Het resultaat is daar en dat is mooi nieuws. Tegelijkertijd vinden we het vervelend dat er zorgen bestaan in de omgeving en zijn we niet blind voor resultaten van onderzoeken. We voelen de urgentie en daarom pakken we dit en volgend jaar door met de rest van het verbeterprogramma."

Uitgebreid pakket aan maatregelen
Diverse maatregelen zijn het afgelopen jaar gerealiseerd om minder uitstoot van PAK-stoffen te realiseren. Bram Nugteren, omgevingsmanager Tata Steel: "Zo is afgelopen maart een hightech milieu-installatie bij de Koudbandwalserij in gebruik genomen waardoor bij het gloeien van staal geen PAK-stoffen meer vrijkomen. Ook hebben we afgelopen jaar hard gewerkt aan het verder verminderen van emissies bij de Sinterfabriek en aan de Kooksfabriek. Het pakket aan maatregelen is nu opgeleverd, met een mooi resultaat."

Onafhankelijke verificatie
De onlangs uitgevoerde metingen zijn gedaan door geaccrediteerde externe meetbureaus. De komende maanden blijven we meten om te zien of deze reductie stabiel is. Van den Berg: "Er mag in de komende jaren geen twijfel ontstaan over onze impact op de leefomgeving. Onze omgeving moet kunnen vertrouwen dat de resultaten kloppen en dat we onze belofte nakomen. Onafhankelijke verificatie speelt hierin een belangrijke rol."

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing