TenneT gaat geluid van het transformatorstation meten bij woningen

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – De eerste geluidmetingen bij de woningen in Wijk aan Zee en Beverwijk zijn uitgevoerd en de tweede meetsessie start eind februari. Jaap Nijland, projectdirecteur bij TenneT, legt uit: "Deze metingen geven straks inzicht of het geluid bij de woningen door het nieuwe transformatorstation is toegenomen."

Bewoners maken zich zorgen over een toename van geluidsoverlast, terwijl ze al veel hinder in hun omgeving ervaren. Nijland geeft aan dat hij niet verwacht dat de overlast door het transformatorstation gaat toenemen. “Met het ontwerp voor het station voldoen we aan de wettelijke geluidsnormen. Maar omdat we ons de zorgen van omwonenden goed kunnen voorstellen, nemen we extra maatregelen om het geluid zoveel mogelijk te beperken. De berekeningen geven aan dat wij straks slechts een paar honderdste decibel gaan toevoegen aan het geluid dat er nu al is."

Volgens Nijland doet TenneT zijn uiterste best om zo stil mogelijk te zijn, maar helemaal stil gaat niet lukken. "De Omgevingsdienst toetst straks of we voldoen aan de geluideisen in de vergunning. Daarvoor wordt er gemeten op bestaande meetpunten in de omgeving. Aanvullend voeren we zelf extra metingen uit bij een aantal woningen. Zo krijgen we meer inzicht in het geluid bij de woningen die het dichtst bij het transformatorstation staan. De focus ligt op laagfrequent geluid, want daar zijn de meeste vragen over."

Buiten en binnen meten

In september vorig jaar is de eerste meetsessie uitgevoerd. Vier weken lang stonden er meetopstellingen in een tuin aan de Zeestraat in Wijk aan Zee en in een tuin aan de Beverwijkse Creutzberglaan. Deze meting wordt meerdere keren herhaald, in verschillende seizoenen met verschillende windrichtingen, voor een goede nulmeting. Zo’n nulmeting geeft aan wat het huidige geluid is. Nijland: "Vervolgens gaan we weer meerdere keren meten als het transformatorstation vanaf 2023 in drie fasen in bedrijf wordt gesteld. We kunnen dan de situatie voor en na de ingebruikname goed vergelijken. Zo krijgen we inzicht of er door het transformatorstation sprake is van een toename van het totale geluid bij die woningen."

Nijland licht toe dat TenneT ook binnenshuis gaat meten. "Aan de Creutzberglaan woont een gezin dat nu al last heeft van laagfrequent geluid. Zij hebben hun huis beschikbaar gesteld om dezelfde metingen ook binnen uit te voeren. Elk huis is natuurlijk anders, dus de meetgegevens zijn beperkt bruikbaar, maar het geeft ons wel waardevolle informatie."

Extra meetpunt

In de 'Themagroep Geluid' is de analyse van de eerste meetresultaten besproken. In deze themagroep zitten vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit Wijk aan Zee en Beverwijk-West, TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Nijland: “Samen hebben we besloten dat er een tweede meetpunt in Wijk aan Zee bij moet komen om tot een goede nulmeting te komen. De eerste meting liet namelijk net iets te veel invloed van het lokale verkeer zien op die meetlocatie. Een extra meetpunt helpt om een beter beeld te krijgen van het huidige geluidniveau in Wijk aan Zee. Samen met de bewoners hebben we inmiddels bepaald wat een goede locatie is. We gaan extra meten midden in een woonwijk in Wijk aan Zee en er komt ook een extra meetpunt bij de sportvelden. Na de tweede meetsessie kunnen we bepalen welke twee van deze drie meetlocaties het meest betrouwbare beeld geven."

Nijland vertelt dat dit soms lastige gesprekken zijn. "Er is veel wantrouwen bij de bewoners over onze oprechtheid. Dat kan ik begrijpen, want we moeten nog waarmaken wat we zeggen. Ik ben blij dat we in gesprek zijn. We nemen de zorgen van de bewoners serieus en door onder andere de extra geluidmaatregelen en het uitvoeren van de metingen willen we dat duidelijk laten zien."

Extra geluidmaatregelen

De extra maatregelen omvatten het ‘inpakken’ van de transformatoren met een vierde wand en een dak in combinatie met geluidsreducerende bekleding op de wanden. Ook de compensatiespoelen krijgen een vierde wand en geluidsreducerende bekleding. Deze maatregelen worden op het gehele transformatorstation toegepast. Ze zijn inmiddels vastgelegd in de vergunning voor de aansluiting van Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) en in deze aangepaste vergunning is het geluid dat TenneT mag maken daarmee verlaagd. De maatregelen worden ook doorgevoerd voor de aansluiting van Hollandse Kust (west Beta). Deze derde aansluiting past binnen de ruimte die over is in de geluidzone. Dankzij de extra maatregelen wordt het totale geluid met deze derde aansluiting erbij lager dan oorspronkelijk in de vergunning voor de eerste twee aansluitingen.

Nijland: "Als TenneT voldoet aan de eisen in de vergunning en bewoners hebben toch meer geluidoverlast dan voorheen, dan geven de metingen bij de woningen inzicht in de toename van het geluid dat werkelijk vanaf het transformatorstation komt. Op basis daarvan kunnen we beslissen of we nog meer maatregelen willen nemen en zo ja, in overleg met de bewoners bekijken welke extra maatregelen mogelijk zijn om de hinder gericht aan te pakken."

Geen dak op de compensatiespoelen

"We weten dat de Dorpsraad van Wijk aan Zee en andere bewoners graag een dak op de compensatiespoelen zien", zo laat Nijland weten. "Dat klinkt als een zinvolle maatregel, maar dat is het niet. Het zorgt op de dichtstbijzijnde woningen in Beverwijk en Wijk aan Zee voor maximaal drieduizendste decibel minder geluid. Dat verschil is niet hoorbaar op het totaal en weegt volgens TenneT niet op tegen de extra kosten en vertraging die dit op zou leveren."

Wandbekleding

Voor de wandbekleding onderzoekt TenneT verschillende mogelijkheden. "Een geluidsexpert adviseert ons welk materiaal het meeste effect heeft op laagfrequent geluid, want daar zit de grootste zorg van bewoners. We bekijken ook de wandpanelen van Merford, zoals de bewoners aan ons gevraagd hebben. We kiezen uiteindelijk voor het materiaal dat in deze situatie past en het meeste effect heeft."

Meer weten?

Het rapport van de eerste meetsessie kunt u vinden op onze website www.netopzee.eu, onder het project, onder Publicaties. Bekijk het rapport: Geluidmonitoring in Wijk aan Zee en Beverwijk (nulmetingen 2020)

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing