TenneT met gemeente en omwonenden in gesprek over compensatie verschuiving werkterrein Velsen-Noord

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK, 30 augustus 2021 – Langs de Leeghwaterweg in Velsen-Noord blijkt te weinig ruimte te zijn om het geplande 'werkterrein 9' voor TenneT aan te leggen. Dat wordt iets naar het noordwesten verschoven richting de hoek van het Wijkeroogpark. Door die verschuiving moeten 0,3 hectare aan bomen worden gekapt. Na de werkzaamheden wordt het grootste deel van de bomen op dezelfde plek herplant.

"Daarnaast blijven bomen, die aan de zuidoostkant zouden worden gekapt, nu gewoon staan. Met omwonenden en de gemeente gaan we in gesprek om de compensatie op een goede manier in te richten", zo laat stakeholdermanager Manon Raats namens TenneT weten. "We betreuren uiteraard dat deze aanpassing noodzakelijk is, maar we zullen ervoor zorgen dat het nieuwe eindplaatje in goede samenspraak met de betrokkenen wordt ingevuld."

Hoogspanningskabels
Het werkterrein aan de Leeghwaterweg is een van de twaalf werkterreinen die aannemer NRG in de regio inricht voor het uitvoeren van ondergrondse gestuurde boringen. Deze worden uitgevoerd voor het intrekken van de mantelbuizen waarin straks de hoogspanningskabels komen te liggen voor de aansluiting van de windparken op zee Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta).

Alternatieven onderzocht
Bij de voorbereiding van het werk op werkterrein 9 liep de aannemer tegen knelpunten aan. Manon Raats: "Er is daar te weinig ruimte beschikbaar om de vier kabels op een goede wijze naast elkaar in de grond te kunnen aanleggen. Na deze constatering zijn alle mogelijkheden goed bekeken en alternatieven nauwkeurig onderzocht. Onderzoeksbureaus Pondera en Arcadis is daarom gevraagd onderzoek te doen naar een oplossing."

Oplossing
Die oplossing is het werkterrein naar het noordwesten te verplaatsen, net voorbij de Cruquiusweg. Daar komt het werkterrein in de hoek van het Wijkeroogpark te liggen. De oppervlakte ervan is vergelijkbaar met het terrein dat NRG in gebruik heeft gehad bij Holland op zijn Smalst (werkterrein 7) in Beverwijk. Raats: "We hebben zowel de gemeente als omwonenden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van deze onvoorziene aanpassing."

Na de werkzaamheden
Door de verplaatsing moeten in de hoek van het park bomen worden gekapt en zal een watergang worden verplaatst. "Uiteraard betreuren we dat die bomen daar weg moeten, maar het kan helaas niet anders", aldus stakeholdermanager Raats. "De meeste bomen komen gelukkig op dezelfde plek terug. Na de werkzaamheden kan ook de locatie van de mof-put gewoon weer vergroenen, alleen mogen er dan geen diep-wortelende bomen of struiken meer staan."

Groencompensatie
TenneT en het ministerie van Economische Zaken hebben toegezegd de gemeente bij de compensatie te betrekken. Manon Raats: "We zullen ook bij omwonenden en het wijkplatform te rade gaan om een idee te krijgen hoe de bewoners van Velsen-Noord de compensatie van het groen het liefst zien. Daarnaast betaalt TenneT een bureau voor landschapsarchitectuur om de gemeente Velsen bij te staan bij de groencompensatie."

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing