Tijdelijk parkeren langs Dorpsweide in Wijk aan Zee na sluiting parkeerplaats PWN Meeuweweg

Door: Ab Jenema

WIJK AAN ZEE - De parkeerplaats van PWN aan de Meeuweweg in Wijk aan Zee is voor een periode van twee jaar afgesloten. Dit hangt samen met de boorwerkzaamheden die aannemer NRG in opdracht van TenneT uitvoert voor de aansluiting van de Hollandse Kust windparken op zee. De komende maanden zet de gemeente Beverwijk de parkeerplaatsen langs de Dorpsweide in als tijdelijke vervangende voorziening. Dit is met borden aangeven voor bewoners en bezoekers. Daarna worden er voor een langere periode, tegenover de huidige PWN-parkeerplaats, 36 parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook zet aannemer NRG op verwachte drukke (mooi weer) dagen, als ook wanneer de transporten voor de werkzaamheden toenemen, verkeersregelaars in.

Met de klankbordgroep met bewoners van Boothuisplein / Meeuweweg hebben de gemeente,  TenneT en NRG gekeken naar locaties voor een tijdelijke voorziening. Dit resulteerde in het plan om aan de westzijde van de Meeuweweg, tegenover de huidige PWN-parkeerplaats, tijdelijk 36 parkeerplaatsen te realiseren. "Meer lukt gezien de beschikbare ruimte helaas niet", zo laat Patrick Bakelaar, omgevingsmanager namens NRG weten. "We zijn daar echter niet continu aan het werk en kunnen tussendoor een deel van ons werkterrein beschikbaar stellen voor 15 extra plekken."

Hard nodig
"Gelukkig weten we vanuit ons overleg in de klankbordgroep met bewoners van bewoners Boothuisplein / Meeuweweg dat er wel acceptatie is voor het gegeven dat er op die plek niet meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden", zo benadrukt omgevingsmanager Bakelaar. "Die nieuwe tijdelijke plekken langs de Meeuweweg zijn daarom hard nodig om het wildparkeren met name bij het Boothuisplein tegen te gaan."

Tijdelijke oplossing
Voordat NRG die tijdelijke parkeerplaatsen kan realiseren, moet eerst de vergunningsprocedure worden doorlopen. Bakelaar: "We moeten een omgevingsvergunning aanvragen omdat er voor de beoogde locatie een wijziging van de huidige bestemming nodig is. Ook zal er nog voorbereidend onderzoek moeten worden uitgevoerd naar onder andere niet-gesprongen explosieven en archeologische waarden in de bodem." Voor de komende maanden is in samenwerking met de gemeente een oplossing gevonden. Zo kan er langs de Dorpsweide worden geparkeerd als tijdelijke voorziening.

Begrip
Na het indienen van de vergunningaanvraag voor de tijdelijke parkeerplaatsen heeft de gemeente acht weken de tijd voor een definitief besluit. Aansluitend is er nog zes weken gelegenheid om bezwaar te maken. Bakelaar: "Daarmee ben je dus al ruim drie maanden verder. Alle partijen willen dat die parkeerplekken liever vandaag dan morgen beschikbaar zijn. We snappen dat mensen het wellicht vreemd vinden dat het dan toch nog enige tijd moet duren. Maar we hopen op begrip dat we daarvoor eerst de procedure moeten doorlopen."

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing