Toch gebruik schoolgebouw Belgiëlaan

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK / HEEMSKERK - Kinderen in de wijk Broekpolder die basisonderwijs volgen zullen in de nabije toekomst toch de wijk uit moeten. Ondanks eerdere protesten van de ouders kiezen de college's van burgemeester en wethouders in de beide gemeenten voor een oplossing die grotendeels is gebaseerd op het gebruiken van het voormalig schoolgebouw aan de Belgiëlaan, dat hiervoor wel voor 1,1 miljoen euro zal worden opgeknapt. Grenzend aan het Heemskerkse schoolgebouw van De Bareel komen nog eens zes extra semi-permanente lokalen. Als de gemeenteraden van Beverwijk en Heemskerk volgende maand instemmen met het plan zullen de beide gemeenten het project samen realiseren. De totale kosten bedragen 2,9 miljoen euro.

Al snel na oplevering van de multifunctionele accommodatie (MFA) in deelplan Waterwijck in het Beverwijkse deel van de wijk Broekpolder bleek dat de capaciteit van het schoolgebouw veel te gering was. De basisscholen Panta Rhei en De Zeester maken gebruik van dit pand. Het aantal te verwachten kinderen in de wijk was veel te laag ingeschat, met als gevolg dat er over een aantal jaren veel te kort klaslokalen zullen zijn. Ook op de Heemskerkse school De Bareel, eveneens in de wijk Broekpolder, kampt men intussen met dezelfde problematiek, zij het in mindere mate. Onderwijswethouder Frank Frowijn van Beverwijk stelde vorig jaar voor om het leegstaande schoolgebouw aan de Belgiëlaan op te knappen en te bestemmen als aanvullend schoolgebouw om de leerlingen van de basisscholen Panta Rhei en Zeester te kunnen onderbrengen. Dat stuitte op massale protesten van de ouders, die zich verenigden in de Bezorgde Ouders Broekpolder (BOB).

De gemeenteraad van Beverwijk stelde uiteindelijk een huisvestingsverordening vast en gaf het college de opdracht mee om op basis van die verordening alle mogelijkheden te bekijken. Na toetsing aan de verordening en zorgvoldige afweging van de kosten concluderen Frowijn en zijn Heemskerkse collega Cees Beentjes dat alsnog de eerder ingeslagen weg, om de locatie aan de Belgiëlaan bij de plannen te betrekken, moet worden gevolgd. Frowijn realiseert zich dat de ouders hier niet blij mee zullen zijn, maar stelt: ,,We gaan natuurlijk geen geld over de balk gooien. We moeten bovendien niet vergeten dat we nu een bedrag van 1,1 miljoen euro gaan investeren in het opknappen van het gebouw. Dat betekent een nieuw schoolplein, een nieuwe toiletgroep, nieuw schilderwerk, enzovoort.'' Frowijn en Beentjes benadrukken dat de gekozen oplossing, een combinatie van enkele huisvestingsvarianten, de goedkoopste adequate oplossing is die voldoet aan de eisen.

Het plan behelst de renovatie en uitbreiding van het gebouw aan de Belgiëlaan, dat nu zeven lokalen telt en er straks elf moet krijgen, alsmede het plaatsen van nog eens vier semo-permanente lokalen bij De Bareel in Heemskerk. De kosten voor de renovatie en voor het plaatsen van de extra lokalen bedragen totaal bijna 1,8 miljoen euro, inclusief de inrichting en alle overige bijkomende kosten moet 2,9 miljoen euro op tafel worden gelegd. Dit bedrag zal door Beverwijk en Heemskerk ieder voor 50% worden gedragen, zo staat in het voorstel van de college's. Andere scenario's voor het oplossen van het ruimtegebrek, zoals het onderbrengen van leerlingen in het gebouw van SSPB, het bouwen van een compleet nieuwe school in de wijk of het vinden van tijdelijke huisvesting op een andere locatie, haalden het niet op basis van de kosten. De nu gekozen oplossing is veruit de goedkoopste. De gemeenteraden buigen zich op 17 februari 2011 over het plan.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing