Toekomstplannen voor IJsselmeerkust in concept klaar

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - Op 4, 11 en 12 oktober vinden online bijeenkomsten plaats om nog een keer met de omgeving te praten over de toekomstplannen voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Dit is een vervolg op de Kustweken van afgelopen maart. De samenwerkende betrokken overheden zijn toen met belanghebbenden in gesprek gegaan. Zij hebben hun mening en ideeën kunnen geven over onder andere natuur, drinkwatervoorziening, recreatie en toerisme, wonen en werken en energie in het gebied. Dit heeft geleid tot een concept-Kustvisie, een document met daarin een visie op de toekomst van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust.

Concept-Kustvisie
De concept-Kustvisie wordt ook voorgelegd aan de omgeving. Is alles goed meegenomen, kunnen belanghebbenden zich hierin vinden en wat kan er nog beter? Vragen die aan de omgeving voorgelegd worden tijdens een online sessie die twee keer plaatsvindt, op maandag 11 en dinsdag 12 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. De concept-Kustvisie staat vanaf 27 september op de website.

Informatiebijeenkomst
Voor een algemeen beeld over de huidige ontwikkelingen in de kustomgeving is er op maandag 4 oktober van 19.30 tot 21.00 uur een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de onderzoeken en projecten die plaatsvinden in het gebied, hoe ver de plannen zijn en hoe de omgeving betrokken blijft.

Aanmelden
Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl/ijsselmeerkust. Aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten kan via de website of via deze link.

Samen werken we aan de toekomst van de de Noord-Hollandse IJsselmeerkust
In het Noord-Hollandse IJsselmeergebied, langs de kust van Den Oever tot Enkhuizen gebeurt veel en staan de komende jaren tal van projecten op stapel. De plannen hebben betrekking op allerlei onderwerpen zoals natuur, drinkwatervoorziening, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij en energie. Om al deze plannen op elkaar af te stemmen werken Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN samen.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing