Uitbreiding moet leegstand Beverhof oplossen

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK - Minder winkels, maar een grotere oppervlakte per winkel. Dat moet het toekomstige beeld worden van winkelcentrum Beverhof. Beheerder Redema Consultants liet Bureau DTNP een onderzoek uitvoeren naar de impact van een voorgenomen verbouwing en uitbreiding van het winkelcentrum. Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft het rapport van DTNP. Als de plannen doorgaan zal het overdekte winkelcentrum in de toekomst ongeveer veertig winkelpanden tellen. Het plan van Redema Consultants omvat een flinke opknapbeurt van het uit de jaren '70 daterende winkelcentrum. De looproute moet worden verbeterd en er is zelfs ruimte voor uitbreiding van het totale winkeloppervlak. Gedacht wordt aan 2.000 vierkante meter extra winkelvloer, die overigens moet worden gevonden binnen de huidige contouren van het winkelcentrum. Volgens wethouder Robbert Jan Piet (economische zaken) moet daarbij vooral worden gedacht aan het groter maken van de winkels, terwijl het aantal winkels juist wordt teruggebracht tot ongeveer veertig. ,,In het plan wordt rekening gehouden met grotere winkelformules. Ketens die een grotere oppervlakte nodig hebben krijgen de ruimte'', aldus de wethouder, die de effecten van het plan kritisch heeft bekeken. ,,Het is onze taak dit plan te toetsen aan het algemeen belang en dat hebben we gedaan. De conclusie is dat het plan niet leidt tot een duurzame ontwrichting van het totale winkelbestand.'' Het college heeft aan Redema Consultants echter wel een belangrijke randvoorwaarde gesteld voor het opstellen van een definitief plan van aanpak. Men eist van de beheerder dat de zijgevel aan de Bloksteeg een 'open karakter' zal krijgen. Geen stenen muur, zoals nu, maar winkelpuien met etalages en toegangsdeuren. ,,Door in de Bloksteeg winkels te creƫren ontstaat er een winkelroute vanaf de Breestraat via de Bloksteeg naar de Meerstraat'', aldus de wethouder. In de Meerstraat moeten over enkele jaren nieuwe winkels worden gebouwd boven de nog aan te leggen parkeergarage. Uit het rapport van DTNP blijkt dat de beide bouwplannen elkaar kunnen versterken. Over het winkelcentrum Beverhof zegt Piet: Een winkelcentrum waarin je niet investeert is een winkelcentrum dat verpaupert en achteruit gaat. Daar zien we inmiddels de beginnende tekenen van.'' Eigenaar Bouwfonds wil daarom ook zo snel mogelijk starten met de renovatie.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing