Vaccinatiecapaciteit Haarlem deze maand verhoogd

Door: Ab Jenema

IJMOND - Doordat de opkomende Omicron-variant van het coronavirus reden tot zorg is, schaalt ook GGD Kennemerland fors op voor de boosterprik. De koers is daarom gezet om iedereen zo snel als mogelijk een boosterprik te geven en de lopende vaccinatiecampagne te versnellen. In Haarlem wordt de vaccinatiecapaciteit daarom deze maand verhoogd.

Vanaf 27 december gaat GGD Kennemerland weer vaccineren in het Kennemer Sportcenter. Dagelijks kunnen daar 1750 mensen gevaccineerd worden. De locatie is zeven dagen per week open waarbij op donderdag een avondopenstelling geldt.

Vaccinaties in Kennemer Sportcenter
In goed overleg met de gemeente Haarlem is ervoor gekozen een gedeelte van het Kennemer Sportcenter in te richten als vaccinatielocatie. Het Kennemer Sportcenter heeft de capaciteit voor het realiseren van zoveel mogelijk priklijnen, en is goed en veilig bereikbaar voor de inwoners van Haarlem en directe omgeving. Daarnaast is er voldoende parkeercapaciteit.

Vragen over de boosterprik
We merken dat er veel dezelfde vragen binnenkomen over de boosterprik. Kijk op:

https://www.ggdkennemerland.nl/nieuws/2021/12/Vragen-over-de-boosterprik

Hier staat bijvoorbeeld meer informatie over de uitnodigingen en waarom het niet altijd mogelijk is in de eigen woonplaats een afspraak te maken. 

Aantal besmettingen weer gedaald, maar minder hard 
Deze week (16 t/m 22 december) waren er in Kennemerland 2.785 nieuwe besmettingen (505 per 100.000 inwoners). Dit zijn er 493 minder dan vorige week (-15%). Hiermee is er voor de derde week op rij een daling in het aantal besmettingen. De daling van deze week is wel een stuk kleiner dan vorige week.

Deze week (16 t/m 22 december) zijn 14.885 testen afgenomen door GGD Kennemerland. Dit zijn er 1.861 minder dan vorige week (16.746).

Bij P4 Lang Parkeren Schiphol is het nog steeds mogelijk om zonder afspraak langs te komen voor een test is. Het geniet wel de voorkeur om een afspraak te maken.

In de meeste leeftijdsgroepen lag het aantal besmettingen deze week lager t.o.v. vorige week. De 20-29 jarigen lieten als enige groep een toename zien en bij de 50-59 jarigen lag het aantal besmettingen min of meer gelijk t.o.v. vorige week. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners lag deze week het hoogst onder de 40-49 jarigen (653 per 100.000), gevolgd door de 30-39 jarigen (647 per 100.000 inwoners).

In de meeste gemeenten lag het aantal besmettingen deze week lager t.o.v. vorige week. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners lag deze week het hoogst in Haarlemmermeer (526 per 100.000 inwoners)

Aantal vaccinaties deze week bijna verdubbeld, zwaartepunt in januari
Vanaf 7 januari 2021 zijn er minstens 405.663 inwoners van GGD-regio Kennemerland gevaccineerd door een GGD, huisarts of andere uitvoerder (73.513 per 100.000 inwoners). Van de gevaccineerde inwoners zijn 397.983 al volledig gevaccineerd door een GGD, huisarts of andere uitvoerder (72.121 per 100.000 inwoners). Het aantal gevaccineerde inwoners blijft wekelijks licht toenemen.

In de periode van 15 januari t/m 22 december zijn er 759.807 vaccinaties gezet door GGD Kennemerland. Hiervan zijn er 378.033 eerste prikken (50%), 332.475 tweede prikken (44%), 4000 derde prikken (0%) en 45.299 boosterprikken (6%) gezet.

Deze week (16 t/m 22 december) zijn er 21.783 vaccinaties gezet door GGD Kennemerland, waarvan 392 eerste prikken (2%), 1.084 tweede prikken (5%), 116 derde prikken (0%) en 20.191 boosterprikken (93%). Dit zijn er bijna twee keer zoveel dan afgelopen week. 

Het organiseren van de opschaling kost logischerwijs wat tijd en is niet direct geregeld. Wij vragen daarom ook iedereen om begrip hiervoor. We doen alles wat we kunnen om zo snel als mogelijk op maximale capaciteit te kunnen draaien, zodat we op korte termijn iedereen van een boosterprik kunnen voorzien. Het zwaartepunt van de boostercampagne komt te liggen in januari.

Vaccinatiegraad
Van de 12-17 jarigen woonachtig in regio Kennemerland is minstens 68% volledig gevaccineerd (+1% t.o.v. de vorige update). Dit percentage ligt iets hoger dan de landelijke vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen. Van de 18-plussers woonachtig in regio Kennemerland is minstens 83% volledig gevaccineerd.

Wanneer wordt gekeken naar alle 12-plussers woonachtig in regio Kennemerland is minstens 82% volledig gevaccineerd. De percentages voor 18-plus en 12-plus zijn in lijn met de landelijk vaccinatiegraad voor de betreffende leeftijdsgroepen.

Wanneer wordt gekeken naar alle inwoners vanaf 12 jaar, is de vaccinatiegraad al lange tijd het hoogst in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Uitgeest en ligt deze boven het landelijk gemiddelde voor 12-plussers. In Beverwijk blijft de vaccinatiegraad achter en ligt deze onder het gemiddelde voor 12-plussers.

Net als eerdere weken zijn er met name in Velsen-Noord, Beverwijk (Oosterwijk & Zwaansmeer en Oranjebuurt), en de zuid kant van Haarlem (Meerwijk, Boerhaavewijk en Europawijk) een aantal wijken met een lagere vaccinatiegraad voor zowel inwoners die ten minste één prik hebben gehad als al volledig zijn gevaccineerd. Deze week is de vaccinatiegraad van een groot aantal wijken met een relatief lage vaccinatiegraad weer met 1% omhoog gegaan.

Huisartsen helpen tijdens vaccinatiecampagne in Kennemerland
Dankzij de medewerking van een grote groep huisartsen in Kennemerland zijn al veel niet mobiele thuiswonende ouderen gevaccineerd. Door hun inspanning loopt de regio vooruit op het landelijke beeld voor deze groep. GGD Kennemerland waardeert de inzet van de huisartsen.

Ook als het gaat om het vaccineren van zorginstellingen zonder medische dienst in de regio zijn de afgelopen weken flinke stappen gemaakt. In Kennemerland gaat het in totaal om 73 instellingen, waarvan 26 gevaccineerd door huisartsen en zorgpartijen. De overige worden door GGD Kennemerland gevaccineerd of in enkele gevallen nog ingepland.

De verwachting is dat alle zorginstellingen zonder medische dienst voor het einde van het jaar gevaccineerd zijn.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing