Vaker op de fiets in Noord-Holland

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - Om Noord-Holland in de toekomst bereikbaar én leefbaar te houden is het belangrijk dat we vaker de fiets of de benenwagen pakken. Veilige en herkenbare doorfietsroutes en looproutes helpen daarbij.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: "Het wordt steeds drukker op onze wegen. Om te voorkomen dat we straks allemaal stil staan, is het belangrijk dat we vaker de fiets of de benenwagen pakken. Er komen steeds snellere fietsen, waarmee je grotere afstanden kunt overbruggen. Daardoor groeit het aandeel van de fiets in ons dagelijks verkeer. Fietsen en lopen nemen niet alleen minder ruimte in dan autoverkeer, het is ook schoner en gezonder. Daarom hebben wij in beeld gebracht wat er nodig is om deze vormen van vervoer op een veilige manier een nog grotere rol te laten spelen in ons dagelijks verkeer."

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie werkt samen met de gemeenten aan een doorfietsroute Heerhugowaard-Alkmaar-Beverwijk-Haarlem-Heemstede, Amsterdam-Muiden-Naarden-Bussum-Hilversum en aan fietsroutes van en naar Schiphol, o.a. langs de Schipholweg (N232).

We maken een fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse (N197) bij station Beverwijk zodat je sneller en veiliger van en naar de pont Velsen kan fietsen.

Doorfietsroutes verbinden woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, bushaltes, treinstations en recreatiegebieden met elkaar. De ideale doorfietsroute biedt op een veilige manier voldoende ruimte aan alle soorten fietsers, zowel gewone als snellere (elektrische). Om ongestoord te kunnen doorfietsen hebben fietsers voorrang op het kruisende verkeer. In de praktijk gaat het om het asfalteren, verbreden en herkenbaar bewegwijzeren van bestaande fietspaden en het wegnemen van barrières zoals spoor- en (water)wegen.

Lopend of op de fiets naar het openbaar vervoer

De provincie stimuleert gemeenten om in (nieuwe) woonwijken veilige, logische en aantrekkelijke fiets- en looproutes richting het openbaar vervoer aan te leggen. Bij OV-knooppunten zorgen we voor voldoende fietsparkeerplekken en voorzieningen voor een soepele overstap op het openbaar vervoer. In het mooie Noord-Hollandse landschap bieden we bewegwijzerde wandel- en fietsroutes aan. Bijvoorbeeld over het Noord-Hollandpad van Texel naar Huizen of langs de forten van het UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Met het Wandelnetwerk Noord-Holland en het fietsknooppuntennetwerk kun je zelf makkelijk routes uitzetten.

Actieagenda Actieve mobiliteit

Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden wil de provincie haar inwoners stimuleren vaker de fiets of de benenwagen te pakken. Wat daar allemaal voor nodig is, staat in de Actieagenda Actieve mobiliteit, die op 15 maart door Gedeputeerde Staten ter vaststelling aan Provinciale Staten is gestuurd.

Slim, schoon en veilig door Noord-Holland

Tot 2040 worden er minimaal 230.000 woningen bijgebouwd in Noord-Holland. Dat betekent dat er de komende jaren veel Noord-Hollanders bijkomen. Als we ons reisgedrag en goederenvervoer niet veranderen, leidt dat tot 40% meer verkeer en CO2-uitstoot én we staan met z'n allen stil. Het moet dus anders. Het beleid van de provincie Noord-Holland richt zich op het stimuleren van bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing