Veel steun voor verplaatsing Cultureel Centrum Beverwijk

Door: Ab Jenema

Beverwijk – De gemeenteraad kiest er voor om de verplaatsing van het cultureel centrum nader uit te werken. Al eerder bleek hierin de raadscommissie veel politieke steun voor te zijn. Verwacht wordt dat de raad in het najaar komt te spreken over een kredietaanvraag en een uitgewerkt proces.

Locatiekeuze
Zoals gezegd, een nieuw cultureel centrum op een nieuwe locatie kan de stad een hoop voordeel opleveren. Raadslid Bal (SamenBeverwijk) liet weten dat het ?huidige culturele centrum op dit moment nu niet meer passend is. ? Als voorkeur sprak hij de locatie van het Meerplein uit. ?Dit geeft een mooie impuls aan het plein en de Breestraat. ? Ook de VVD denkt dat er een andere locatie nodig is en ziet kansen in nieuwbouw. Woordvoerder Heinink denkt aan het Stationsgebied, en in het bijzonder Ankie’s Hoeve. ?Wij nemen daarom kennis van het rapport en we kiezen er voor om de opties nader uit te werken. Na de zomer kan er dan een besluit over worden genomen.

 ? Bilars (Gemeentebelangen) voegde toe dat waar dat nieuwe centrum ook komt te staan, er bijzondere aandacht moet zijn voor vervoersstromen en parkeergelegenheid in de buurt: ?niet elke nieuwe locatie biedt voldoende mogelijkheden. ?Ook sprak ze een voorkeur uit voor Ankie’s Hoeve als voorkeurslocatie, ?maar het moet wel financieel haalbaar zijn. ?

Van Vliet (D66) en Moelee (PvdA) lieten zich echter niet uit over een voorkeurslocatie. Van Vliet: ?Beverwijk mooier maken staat voorop ?, en riep het college vooral in gesprek te gaan met focusgroepen en toekomstige gebruikers. ?Financieel plaatje ?Het realiseren van een nieuw cultureel centrum zal gevolgen hebben voor de al grote hoeveelheid ambities, zei Uiterwijk (VRIJ!). Gelet op de ?beperkte financiële ruimte van de gemeente ? wordt dat lastig. ? Een overzicht van de financiële gevolgen van de ambities was wat haar betreft een belangrijk punt.

Hazeveld (Democraten Beverwijk) sloot zich op dat punt aan. ?We willen een totaaloverzicht, inclusief de financiële plaatjes ? om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken. De (financiële) nasleep van de coronacrisis kan misschien nog een negatieve rol hebben. Dat zal later moeten blijken. ?Dát er een nieuw cultureel centrum er gaat komen, dat staat wel vast, ? stelde Hekman(CDA) desondanks verheugd vast.

Zowel Ankie’s Hoeve als het Meerplein is een geschikte locatie, vertelde ze, elk met voor-en nadelen. Ook noemde ze de Goede Raadkerk en Grote Kerk. ?Zouden die locaties nog een rolkunnen spelen als plek van een cultureel centrum? ? Vroonhof (GroenLinks) merkte tot slot op ?een goed cultureel centrum te willen voor jong en oud in de stad, maar wel een die toekomst bestendig is.

?Portefeuillehouder Van den Berg stelde tevreden vast dat de raad ?inderdaad de ambitie heeft om een nieuw centrum op te zetten dat voldoet aan de eisen van deze tijd. ? ?Tegelijkertijd hoor ik ook opmerkingen en zorgen over de financiële haalbaarheid. ? Ze gaf aan dat ze er naar streeft in oktober 2020 de raad een definitieve keuze te laten maken op grond van meer inhoudelijke informatie.

Na beraadslaging bleek dat alle partijen, met uitzondering van de fractie van de PvdA, het voorstel steunden.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing