Veel stress bij scholieren in Kennemerland

Door: Jan Pronk

KENNEMERLAND - In GGD-regio Kennemerland voelen veel scholieren (51%) zich (zeer) vaak gestrest, dit is boven het landelijk gemiddelde. Leerlingen ervaren het vaakst stress door school of huiswerk (39%). Meisjes ervaren ruim anderhalf keer zo vaak stress dan jongens. Van de leerlingen die stress ervaren, zegt ruim de helft dat de stress van invloed is op de lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Dit en meer blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, een onderzoek van GGD Kennemerland naar de
gezondheidssituatie van leerlingen in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs. In het najaar van 2019
hebben ruim 7.400 leerlingen, wonend in Kennemerland, een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid,
welbevinden en leefstijl. Het onderzoek vindt elke 4 jaar plaats en is uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland, samen met het RIVM. Naast de landelijke thema’s heeft GGD Kennemerland een aantal extra the resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd vormen een van de informatiebronnen voor het
gezondheidsbeleid in de 9 gemeenten van GGD-regio Kennemerland. Gemeenten en GGD gaan samen
bespreken welke uitkomsten nadere aandacht nodig hebben en/of zich lenen voor een preventieve aanpak.
Prestatiedruk komt óók vanuit de leerling zelf 36% van de leerlingen voelt prestatiedruk om aan de eigen verwachtingen te voldoen en 22% om aan andermans verwachtingen te voldoen. Bij deze laatste groep gaat het vaak om het voldoen aan de verwachtingen van ouders (77%) en in iets mindere mate aan de verwachtingen van leraren of school (29%). In totaal ervaart 44% van de leerlingen prestatiedruk om aan eigen en/of andermans verwachtingen te voldoen.

Gepest worden op school gehalveerd in 10 jaar

Sinds 2009 zien we een daling in het percentage leerlingen dat recent op school is gepest: in 2019 is het bijna de helft van 10 jaar eerder. Toch zegt nog steeds 8% van de leerlingen dat ze recent op school zijn gepest, dit is net zoveel als landelijk. Pesten via internet is niet veranderd sinds 2013, toen het onderwerp voor het eerst is nagevraagd: 5% van de leerlingen is recent gepest via internet, wat gelijk is aan het landelijk gemiddelde.

Dalende trend voor alcohol en tabak

Sinds 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 geen tabak en alcohol meer worden verkocht, en mogen
jongeren onder de 18 in het openbaar geen alcohol bij zich hebben. Het alcoholgebruik onder de leerlingen in
Kennemerland laat een duidelijke daling zien de afgelopen 10 jaar, al gaat de daling de laatste jaren niet meer hard. In 2009 dronk 44% van alle leerlingen in de maand vóór het onderzoek alcohol, in 2019 was dat 26%: 40% van de vierdeklassers en 10% van de tweedeklassers. Bovendien dronk nog 17% van alle leerlingen de afgelopen maand minstens 5 drankjes bij één gelegenheid (vierdeklassers: 28%, tweedeklassers: 5%). Ook het percentage rokers is sinds 2009 afgenomen, maar nog steeds rookt 4% van alle leerlingen minstens één keer per week.

Meer informatie over het onderzoek

De rapportages van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD
Kennemerland op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing