Veiligheidsregio wijzigt spoedbesluit

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - In nauwe samenspraak met de burgemeester van Beverwijk heeft de plv.
voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) besloten het spoedbesluit
over de sluiting van de hallen 30 t/m 33 van De Bazaar in Beverwijk te wijzigen.

De wijziging maakt het mogelijk het noordelijke deel van hal 30 met onmiddellijke ingang
open te stellen. Dit is vanavond meegedeeld aan de directie van De Bazaar.
Burgemeester Martijn Smit is blij dat De Bazaar ruimte kan worden geboden om de
economische schade zoveel mogelijk te beperken. “Nu we hebben kunnen verifiëren dat hal
30 uit twee delen bestaat, dat de 'handel' in beide delen onderling verschilt en dat de
geconstateerde drukte waardoor de verbodsbepalingen uit de noodverordening werden
overtreden, zich niet in het noordelijke deel voordoen, is besloten het spoedbesluit te
wijzigen.” Deze oplossing is vrijdag in gezamenlijk overleg tot stand gekomen.
De burgemeester stelt dat De Bazaar wel gehouden is aan een aantal voorwaarden om hal
30 Noord weer open te stellen. “Vanzelfsprekend moeten De Bazaar, de handelaren en
bezoekers alle maatregelen, die noodzakelijk zijn als gevolg van de Noodverordening Covid
19 naleven en handhaven. Zodra we constateren dat dat niet het geval is, zullen we weer tot
sluiting van dit deel van hal 30 overgaan.”

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing