Verbod op gebruik alcohol centrum Beverwijk

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Vanaf 4 september is het verboden om in het centrum van Beverwijk alcohol
te drinken in de openbare ruimte. Ook mag men geen geopende flesjes, blikjes of dergelijke
met alcoholhoudende drank bij zich hebben. Op een overtreding van het alcoholverbod staat
een geldboete van €95 + €9 administratiekosten. Het verbod geldt niet op terrassen bij
horecagelegenheden en evenemententerreinen.

Hinderlijk drankgebruik
In en rondom het centrum bestond al langer de behoefte om een verbod op te leggen voor
hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen. Zowel bewoners als ondernemers hebben dit
verzoek vaker neergelegd bij de gemeente. Overmatig alcoholgebruik gaat regelmatig
gepaard met overlast, zoals geluidsoverlast, vernielingen, vervuiling en wildplassen. Het
alcoholverbod in het centrum geeft de politie en handhavers een extra handvat om zichtbaar
op te kunnen treden tegen overlast door alcoholgebruik.
Gebied
Het alcoholverbod reikt iets verder dan enkel het centrumgebied. Park Scheybeeck valt er
bijvoorbeeld ook onder. Inwoners en bezoekers van Beverwijk worden met borden
geïnformeerd over het alcoholverbod. Een overzicht van het alcoholverbodsgebied is te
vinden op www.beverwijk.nl/alcoholverbod.
Schoon, heel en veilig
De gemeente Beverwijk wil dat het prettig wonen, werken en ondernemen is in Beverwijk.
Daarom zet de gemeente in op een schone, hele en veilige stad. Het aanwijzingsbesluit is één
van de maatregelen die het college neemt om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing