Vergadering Provinciale Staten 6 november 2023

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland bespraken 6 november de begroting voor 2024 en het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI). Ook debatteerden ze op verzoek van JA21 over de plannen voor opvang van statushouders en spoedzoekers in Zwaagdijk-West en uitspraken van gedeputeerde Beemsterboer (Wonen) hierover.  

Het grootste deel van de vergadering stond in het teken van de begrotingsbehandeling. De algemene beschouwingen duurden tot 's avonds laat, waardoor de Statenleden geen tijd meer hadden om te stemmen over de begroting en de tientallen ingediende moties. De stemmingen zijn doorgeschoven naar de uitloopvergadering op maandag 13 november. Omdat die dag een lange stemronde nodig is, start de vergadering 2 uur eerder (om 11.00 uur).  

1 minuut stilte 

Provinciale Staten begonnen hun vergadering 's ochtends met 1 minuut stilte. Daarmee werd stilgestaan bij de vele onschuldige slachtoffers van oorlog en geweld op verschillende plekken in de wereld. PS willen zo hun medeleven betonen met de slachtoffers.  

Afscheid en installatie 

PS namen afscheid van Statenlid Pieter Dijkman van de VVD. Hij wordt waarnemend burgemeester in de gemeente Drechterland. Als zijn opvolger werd Laura Ouderkerken geïnstalleerd door cvdK Arthur van Dijk. Aansluitend installeerde Van Dijk Gaatze de Vries als duo-commissielid voor de VVD.  

Vertrouwensbreuk flexwoningen Zwaagdijk-West 

De fractie van JA21 vroeg een debat aan over de plannen voor opvang van statushouders en spoedzoekers in Zwaagdijk-West en uitspraken van gedeputeerde Jelle Beemsterboer (Wonen) hierover. Deze toezeggingen lopen niet in pas met eerder genomen besluiten van het College van Gedeputeerde Staten (GS) en het overleg met PS hierover. Onder voorzitterschap van vice-voorzitter Jaap Hollebeek debatteerden de Staten over dit onderwerp. Gedeputeerde Beemsterboer gaf toe dat hij een fout gemaakt heeft in dit dossier. Hij vond het terecht dat JA21 er vragen over stelde en baalde ervan dat hij bij de inwoners en gemeente verkeerde verwachtingen heeft gewekt. Ook gaf hij aan dat hij in de toekomst vooraf zal afstemmen met GS. JA21 besloot daarop een motie van treurnis niet in te dienen. 

Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur  

PS bespraken ook het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI). Daarin staat welke vervangings-, verbeter- en uitvoeringsprojecten de provincie wil gaan doen aan de infrastructuur in Noord-Holland. Ook vermeldt het iMPI hoeveel geld daarvoor nodig is.  

Er was veel discussie over de aanleg van sedumdaken op bushokjes. JA21 diende een amendement in om deze kosten te schrappen. Dit amendement werd mede ingediend door BBB en 50 Plus. Verder werden moties ingediend over een nieuwe kostenraming voor de Aansluiting A9 Heiloo door de SP en over een pilot om het openbaar vervoer op Texel in publieke handen te nemen, ook door de SP. D66, SP, Volt en de Partij voor de Dieren dienden een motie in om de verbinding A8/A9 uit het volgende iMPI te halen. PS stemmen 13 november over de voorstellen en het iMPI. 

Begroting 2024 

PS bespraken de begroting voor 2024. In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2024 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. De partijen stipten verschillende onderwerpen aan, waaronder de verhoging van de opcenten en het interen op de reserves. Ook werd gesproken over onder meer wonen, klimaat, natuur, economie, (kern)energie en verkeer en vervoer. Er werden 3 amendementen en ruim 40 moties ingediend over onder andere binnenstedelijk bouwen, Schiphol, de intensieve veehouderij, energiebesparing, verduurzamen maatschappelijk vastgoed en de circulaire economie. 13 november wordt hierover gestemd. 

Moties vreemd 

BBB-Statenlid Den Boer diende een motie in waarin zij oproept om meer MKB'ers te horen over de invoering van zero-emissiezones in Noord-Holland. Ook deze motie wordt behandeld tijdens de stemronde op 13 november. 

Agenda, stukken en vergadering terugzien 

Alle ingediende moties, voorstellen, stukken en hamerstukken staan bij de agenda van de PS-vergadering van 6 november 2023. De vergadering terugzien kan via noord-holland.stateninformatie.nl. Daar is binnenkort ook te vinden hoe de Statenleden stemden. 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing