Verkeersmaatregelen Alkmaarseweg-Rijksstraatweg

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK / HEEMSKERK – In 2013 wordt gestart met de herinrichting van een deel van de Alkmaarseweg-Rijksstraatweg. Vooruitlopend hierop hebben de colleges van B&W van Beverwijk en Heemskerk vandaag besloten maatregelen te nemen om de verkeersintensiteit op het wegvak Alkmaarsweg-Rijksstraatweg te laten afnemen.

Het gaat om de herinrichting van de openbare ruimte tussen de rotonde met de Westelijke Randweg (N197) in Heemskerk tot het kruispunt met de Plesmanweg in Beverwijk. Al op 18 januari 2011 besloten Beverwijk en Heemskerk hiervoor een gezamenlijk ontwerp te maken. Beide gemeentes streven vanuit hun gemeentelijk verkeersbeleid naar een rustiger verkeersbeeld passend bij een erftoegangsweg (30 km/uur). Voordat een ontwerp wordt gemaakt, worden enkele maatregelen voorgesteld om de hoeveelheid verkeer te laten afnemen.

Er worden drie maatregelen doorgevoerd:

1) Beperken inrijden Alkmaarseweg
Voorsorteerstroken worden zo gewijzigd dat het niet meer mogelijk is om vanaf de Plesmanweg zowel links- als rechtsaf de Alkmaarseweg-Noord in te rijden. De linksafstrook wordt een busstrook, zodat het openbaar vervoer uitgezonderd wordt van deze maatregel. Verder krijgt de Plesmanweg de voorrangsstatus ten opzichte van de Alkmaarseweg.

2) Compenserende maatregelen wijk Westertuinen
De Kuikensweg en Bastion krijgen de status van 30 km zone. Verder wordt een drempel aangelegd in het Bastion (gemeentegrens) en komt er een uitritconstructie in de Kuikensweg bij de aansluiting met de Plesmanweg. Verder wordt de voorrang van de auto op de fiets in de Kuikensweg opgeheven. In Heemskerk ligt reeds een drempel in de Kraaienhofflaan.

3) Stimuleren route Wijk aan Duinerweg naar N 197
Beiden gemeenten willen het verkeer stimuleren te kiezen voor de hoofdroutes zoals Plesmanweg en de N197. Dit kan op verschillende manieren: het wijzigen van de voorrang en het verkeerslicht ter hoogte van de Kuikensweg en Wijk aan Duinerweg (semi-rotonde), het plaatsen van een wegwijzer op de Wijk aan Duinerweg en het opheffen van een fietspad en instellen van tweerichtingen verkeer op het fietspad aan de zuidzijde van dezelfde semi-rotonde (deel Wijk aan Duinerweg-Alkmaarseweg).

Berekeningen wijzen uit dat een deel van het verkeer een alternatief zoekt via nevenrouten. De toename in de wijk Meerestein (Bleriotlaan - Maerten van Heemskerckstraat) is beperkt en geeft geen aanleiding voor extra maatregelen. De toename in de wijk Westertuinen (Kuikensweg-Bastion) is groter, hoewel de hoeveelheid ruim onder de acceptabele intensiteit voor een woonstraat blijft.

Na realisatie van de maatregelen wordt het effect door monitoring op zowel de Alkmaarseweg-Rijksstraatweg als op omliggende wegen (o.a. N197, Bleriotlaan, Kuikensweg en Pad Acker) bijgehouden. Ook na herinrichting wordt dit bijgehouden. Indien nodig worden dan extra maatregelen getroffen.

Voor het project is sinds maart 2011 een klankbordgroep voor bewoners actief. De genoemde maatregelen zijn al besproken in de klankbordgroep. Omwonenden worden actief geïnformeerd via een huis aan huis brief.

De maatregelen die nu voorgesteld zijn worden naar verwachting eind 2012 uitgevoerd. Op het moment dat het project goed is voorbereid en er een ontwerp ligt waar zowel ambtelijk, bestuurlijk als bij de omwonenden draagvlak voor is, kan het project herinrichting Alkmaarseweg-Rijksstraatweg uitgevoerd worden.

advertenties

Autoverzekering vergelijken
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Sim Only Check
Fietspoint
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Ikvergelijk.nu
Online Casino Informatie
Telefoon.nl
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Genesis Casino
Zonvakantie Oktober
Independer
TV Expert
Online Casino Legends
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
Uitvaartverzekering.nl
HaardenExpress
Zakelijk bankieren
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Vegas Hero
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club