Verklaring van de Europese Ondernemingsraad van Tata Steel

Door: Ab Jenema

IJMOND - De Europese Ondernemingsraad (EOR) van Tata Steel is het oneens met het pakket van maatregelen dat Tata Steel en Thyssen Krupp aan de Europese Commissie hebben voorgesteld om de zorgen op het gebied van mededinging weg te nemen. De EOR is zich bewust dat de verantwoordelijkheid voor dit pakket van maatregelen bij de aandeelhouders ligt en eist dat de aandeelhouder van Tata Steel Europe een vergadering met de EOR belegt om zijn handelen toe te lichten.

De EOR vindt de wijze waarop dit proces is aangepakt volstrekt onaanvaardbaar. Bovendien betreurt de EOR het ten zeerste dat de werknemers op de betrokken locaties via de media hebben moeten vernemen dat hun bedrijf mogelijk zal worden verkocht. De EOR is van mening dat als de voorstellen worden aanvaard en de betrokken bedrijven worden verkocht, de joint venture een totaal ander project wordt. We zullen daarom samen met onze deskundigen ten volle moeten beoordelen wat de voorstellen betekenen voor de locaties waarop de beoogde afstoting betrekking heeft, voor de rest van onze Europese toeleveringsketen en voor de toekomst van de joint venture. De EOR zal de joint venture slechts blijven steunen als dit naar onze mening in het belang is van de werknemers op al onze locaties. Door deze recente ontwikkelingen zijn we er nu niet meer van overtuigd dat de joint venture de beste optie is voor Tata Steel Europe. Het pakket van maatregelen vergroot onze toenemende zorg dat de joint venture geen partnerschap van gelijken is.

Wij maken ons ernstig zorgen over het machtsevenwicht binnen de joint venture en menen dat bij toekomstige strategische beslissingen de belangen van de activiteiten van Thyssen Krupp zouden kunnen prevaleren boven die van Tata Steel Europe. In de overeenkomsten tussen de aandeelhouders is vastgelegd dat er in verband met de oprichting van de joint venture bij zowel Tata Steel Europe als Thyssen Krupp 2.000 arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Als de nu voorgestelde maatregelen worden aanvaard en uitgevoerd, zullen er echter meer dan 2.000 arbeidsplaatsen verloren gaan bij Tata Steel Europe, zonder dat er aanwijzingen zijn dat bij de andere partij overeenkomstige personeelsreducties zullen plaatsvinden.

De voorzitter van de EOR, Frits van Wieringen, en de secretaris van de EOR, Roy Rickhuss CBE, hebben samen een brief geschreven aan de bestuursvoorzitter van Tata Steel, de heer Chandrasekaran, met het verzoek een spoedvergadering te beleggen om de zorgen van de EOR te bespreken. Het antwoord van de bestuursvoorzitter en de garanties die hij kan geven, zullen van cruciaal belang zijn voor de standpuntbepaling van de EOR over de joint venture.

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing