Verwijderen baggerspecie Averijhavendepot IJmuiden van start

Door: Ab Jenema

Bron: Van Oord

IJMOND - Rijkswaterstaat start komende week met (voorbereidende) werkzaamheden om de verontreinigde baggerspecie uit het Averijhavendepot te verwijderen. De circa 850.000 kubieke meter baggerspecie wordt met een schip weggebracht naar het Rijksdepot De Slufter bij Rotterdam en daar definitief opgeslagen.

De baggerspecie wordt uit het depot Averijhaven gehaald, omdat het baggerdepot indertijd gebouwd is om vervuilde baggerspecie uit het Noordzeekanaal tijdelijk op te slaan. Sinds 2007 is er geen nieuwe baggerspecie meer bijgekomen. 

Uitvoering werkzaamheden
De start van de werkzaamheden bestaat uit het aanvoeren van materieel en het inrichten van het bouwterrein. In augustus wordt een zogenaamde snijkopzuiger in het depot gehesen. De snijkopzuiger is een werktuig dat met behulp van een roterende snijkop de bagger van de bodem losmaakt en opzuigt. Vervolgens wordt de baggerspecie via een persleiding overgebracht op een transportschip voor vervoer richting het Rijksdepot De Slufter bij Rotterdam.

Tijdens de werkzaamheden neemt aannemer Van Oord verschillende maatregelen om het werk veilig uit te voeren. De overlast voor de omgeving is beperkt. Tijdens de werkzaamheden blijven het strand en het uitkijkpunt bij het depot toegankelijk voor bezoekers. Ook de watertaxi en passerende schepen in het Noorderbuitenkanaal ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in mei 2022 gereed.

Energiehaven
Na het verwijderen van de baggerspecie wordt het terrein van de Averijhaven overgedragen aan de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Port of Amsterdam en Zeehaven IJmuiden. Dit consortium ontwikkelt het terrein van de Averijhaven en een naastliggend terrein van Tata Steel tot Energiehaven. De nieuw te realiseren Energiehaven levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de verduurzaming van de regio. Het openbare haventerrein is gericht op offshore windactiviteiten en wordt een uitvalsbasis voor de realisatie van toekomstige windparken op de Noordzee. De ontwikkeling van de Energiehaven is een samenwerking tussen de partijen in het consortium, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Tata Steel.

Meer informatie
Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van de werkzaamheden in de Averijhaven kunnen meer informatie vinden op www.rijkswaterstaat.nl/averijhavendepot

 

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing