Vier hallen van De Bazaar ontruimd

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Handhavers van de gemeente Beverwijk zijn met ondersteuning van de
politie om 18 uur gestart met de ontruiming van de hallen 30 tot en met 33 van De
Bazaar in Beverwijk. Alle bezoekers werden verzocht de hallen te verlaten. Eerder
ingrijpen achtten de gemeenten Beverwijk en de veiligheidsregio Kennemerland niet
verstandig. Daarmee zouden bezoekers aan De Bazaar mogelijk naar andere hallen
uitwijken, waardoor daar gezondheidsrisico’s zouden ontstaan doordat mensen geen
1,5 meter afstand van elkaar zouden houden. Vandaar dat werd besloten een half uur
voor sluitingstijd van De Bazaar met de ontruiming van start gegaan.


“De sluiting van de vier hallen van De Bazaar vinden we noodzakelijk om
volksgezondheidsproblemen te voorkomen,” aldus burgemeester Martijn Smit van Beverwijk
in een reactie op de gebeurtenissen vandaag. “Alle maatregelen zijn erop gericht
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat bezoekers op veilige
afstand van elkaar kunnen blijven. Als dat op bepaalde locaties uiteindelijk niet lukt, kunnen
we als bestuur niet anders dan besluiten om die te sluiten.”
Aanvankelijk leek het vanmorgen goed te gaan bij de Hallen 30 tot en met 33 die met ingang
van vandaag op last van veiligheidsregio Kennemerland gesloten moesten blijven. De
standhouders werd de gelegenheid geboden hun waren uit de hallen weg te halen. In de
loop van de dag veranderde dit beeld, toen bleek dat beveiligers van De Bazaar bezoekers
die de betreffende hallen in wilden, niet tegenhielden. Om gezondheidsrisico’s op het gehele
terrein van De Bazaar, werd besloten pas tegen sluitingstijd de bezoekers uit de Hallen 30
tot en met 33 naar buiten te sturen.
De gemeente Beverwijk en de veiligheidsregio Kennemerland hebben zich verbaasd over de
houding van De Bazaar vandaag. In de media verklaarde een woordvoerder van De Bazaar
dat de hallen 30 tot met 33 niet zouden worden gesloten. Dat verklaart ook dat beveiligers
van De Bazaar de bezoekers aan de hallen 30 tot en met 33 niet tegenhielden.
Vrijdag bezochten voorzitter Marianne Schuurmans van veiligheidsregio Kennemerland en
locoburgemeester Serge Ferraro van Beverwijk De Bazaar en namen kennis van de
maatregelen die de onderneming heeft genomen, mede naar aanleiding van de verschillende
gesprekken die sinds afgelopen maart zowel ambtelijk als bestuurlijk waren gevoerd en de
officiële waarschuwing die de veiligheidsregio De Bazaar op 27 juli gaf. Tijdens dit bezoek
benadrukten beide bestuurders de hallen 30 tot en met 33 niet veilig zijn voor de
volksgezondheid, aangezien bezoekers onvoldoende 1,5 meter afstand van elkaar kunnen
houden. De Bazaar gaf aan de hallen te willen verbreden om te kunnen voldoen aan de
betreffende maatregel, maar dat deze investering nog op instemming wacht van de Raad
van Commissarissen van De Bazaar.
Tijdens het werkbezoek gaf De Bazaar aan de drukte in de betreffende hallen te herkennen,
zoals ook het beeld dat bezoekers en standhouders zich onvoldoende aan de 1,5 meter
afstand houden. De voorzitter van de veiligheidsregio sprak haar begrip uit voor de complexe
situatie waarin De Bazaar zich bevindt, maar benadrukte ook herhaalde malen dat de
INT-20-56825 / Z-20-71159 Pagina 2
onderneming een stringent deurbeleid moet toepassen om op die manier veel minder
bezoekers tegelijkertijd binnen te hebben. Verder gaf de voorzitter aan dat wanneer BOA’s
opnieuw onveilige situaties in de hallen zouden aantreffen, deze gesloten zouden worden.
Dat werd dus gisteren opnieuw geconstateerd.
De Veiligheidsregio en gemeente Beverwijk doen een klemmend beroep op bezoekers van
de andere hallen om afstand te houden, zodat er niet meer hallen gesloten hoeven te
worden.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing