Vierde hockeyveld BHC Overbos is nodig

Door: Bos Media Services

(Foto: www.bhcoverbos.nl)

BEVERWIJK - BHC Overbos heeft een vierde veld echt nodig. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de gemeente Beverwijk heeft laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Begin vorige maand diende de vereniging een formeel verzoek in voor de aanleg van een vierde veld. Het ledenaantal is de laatste jaren flink gestegen en de verwachting is dat die tendens zich voortzet. 

Sinds 2010 is het ledenaantal van BHC Overbos jaarlijks met ongeveer 3,4% toegenomen tot nu 1070 leden. Dat aantal wordt door de vereniging in de aanvraag genoemd. De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) houdt het op 971 leden, maar dat aantal werd begin dit  jaar geteld. Dat zou overigens betekenen dat de groei van het aantal leden dit jaar fors hoger uitvalt. Op basis van een groei zoals die in de afgelopen vijf jaar werd gesignaleerd zou BHC Overbos in 2025 een ledenaantal van 1359 hebben.

Om al die leden te kunnen laten trainen en spelen zijn ruim vier velden nodig. Op korte termijn kan wellicht wat lucht in het speelschema worden gebracht door een aantal teams niet meer op zaterdag maar op zondag te laten spelen, maar dat lost de trainingscapaciteit door de week niet op. Overigens wordt er door de KNHB op diverse locaties in het land bekeken in hoeverre het mogelijk is om teams naar de zondag over te hevelen. Het college heeft nu besloten een vervolgonderzoek te starten naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een vierde hockeyveld.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing