Visie bereikbaarheid en leefbaarheid

Door: Cor Beumer

IJMOND - Als woongebied voor zo’n 160.000 mensen, als thuisbasis voor veel (grote) bedrijven en als bestemming voor een aantal toeristische trekpleisters, is een goede bereikbaarheid cruciaal voor de IJmond. Om de IJmond ook in de toekomst bereikbaar te houden stelden de vier IJmondgemeenten samen een Regionale Mobiliteitsvisie op. Deze ligt vanaf 4 juli tot 12 september, voor eenieder ter inspraak. De visie bevat de gezamenlijke ambitie van de IJmondgemeenten, een analyse van huidige en toekomstige knelpunten en een lijst met maatregelen om deze knelpunten op te lossen.

Bereikbaarheid en leefbaarheid stoppen niet bij de gemeentegrens. Om beide slagvaardig op te pakken is het noodzakelijk om over de gemeentegrenzen heen samen te werken. Een samenwerking die ook bijdraagt aan een sterke regionale positie. De IJmond is een regio waar veel gebeurt, met veel ambities voor de toekomst, een regio die bereikbaar moet blijven zodat economische groei mogelijk blijft. En waar iedereen kan wonen, werken en recreëren in een prettige omgeving.

In de IJmond zijn zowel knelpunten in de doorstroming voor het (vracht)autoverkeer, als problemen met geluidhinder en barrièrewerking (bijvoorbeeld door het Noordzeekanaal). Doorstromingsproblemen hangen samen met teveel verkeer voor de beschikbare wegcapaciteit. Deze problemen concentreren zich op de routes van en naar de Velsertunnel, de Velsertraverse en bij grote drukte op de A9 ook op de N202. Deze knelpunten willen de IJmondgemeenten aanpakken

De visie bevat een groot scala aan maatregelen. Van relatief kleine maatregelen, zoals het verbeteren van (brom)fietsparkeren, tot grotere maatregelen zoals de wens een fietstunnel aan te leggen onder de Velsertraverse. Daarnaast zet de IJmond in op het verminderen van het aantal autobewegingen in de spits. Samen met Rijkswaterstaat en provincie wordt de doorstroming op de hoofdwegen verbeterd door slimme koppelingen van verkeerslichten. In de visie staan oplossingen die de doorstroming van het verkeer verbeteren maar tegelijkertijd recht doen aan de belangen van milieu, leefbaarheid en veiligheid.

Wanneer de visie is vastgesteld, wordt gestart met een gezamenlijk plan voor de uitvoering en de financiën van de maatregelen. Er zal maximaal worden ingezet op het binnenhalen van subsidies. Daarvoor is de samenwerking tussen de IJmondgemeenten en het bedrijfsleven, via het programma IJmond Bereikbaar, een belangrijke sleutel. Een gezamenlijke aanvraag leverde eerder al de toekenning van Beter Benutten-subsidie op. De eerste maatregelen worden hiermee de komende jaren al uitgevoerd.

De visie is van 4 juli tot 12 september 2013 in te zien op www.milieudienst-ijmond.nl/mobiliteitsvisie. Hier kan eenieder zijn/haar reactie op de visie digitaal indienen. Daarnaast is de visie in te zien op de gemeentehuizen van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen en bij Milieudienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk.

Ga voor meer informatie over het Programma IJmond Bereikbaar naar www.ijmondbereikbaar.nl.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing