Vogeltrek in de Hekslootpolder zondag 9 oktober

Door: Ab Jenema

REGIO - Zondag 9 oktober organiseert het IVN Zuid-Kennemerland i.s.m. Vereniging Behoud de Hekslootpolder en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een excursie over vogels op doortrek in de Hekslootpolder. Deze polder tussen Haarlem-Noord en Spaarndam is een eeuwenoud veenweidegebied waar niet al te intensief geboerd wordt en is bekend om zijn weidevogels en grote aantallen trekvogels en wintergasten.

De vogeltrek is een massale vogelverhuizing die twee keer per jaar plaatsvindt, in het voorjaar en in het najaar. Miljoenen vogels reizen dan vele duizenden kilometers van hun broedgebied naar de overwinteringsgebieden of andersom. Veel soorten die je rond de Noordzee en Waddenzee kunt zien zijn trekvogels. Steltlopers, eenden en ganzen, die in het hoge noorden broeden en hun jongen grootbrengen, ontvluchten in het najaar de kou en trekken zuidwaarts. Kijker meenemen en denk om warme kleding!

Vertrek om 8.00 uur bij de infopaneel hoek Spaarndamseweg/Vondelweg. Deelname is gratis. Duur: 3 uur. Informatie bij Eric van Bakel, [email protected] of kijk op www.ivn.nl/zuidkenneemrland

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing