Voorkeurkeuze college vernieuwing Plantage

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK – Het college van B&W heeft een besluit genomen over de voorkeursplanvariant voor de vernieuwing van de Plantagebuurt. Afgelopen januari heeft de gemeenteraad op basis van een schets van woningcorporatie Pré Wonen, ingestemd met een hernieuwde start van de vernieuwing van de Plantagebuurt.

Omdat de eigenaren van de Vomar Supermarkt hebben aangegeven de supermarkt aan de Plantage te willen uitbreiden, is de schets verder uitgewerkt met de gemeente, Hoorne Vastgoed (ontwikkelaar) en Pré Wonen. Deze uitwerking resulteerde in een aantal planvarianten. Het college heeft vandaag een voorkeur uitgesproken voor één variant die verder wordt uitgewerkt.

In het plan staan 227 woningen van woningcorporatie Pré Wonen en ruim 30 door ontwikkelaar Hoorne Vastgoed. De verhouding tussen hoogbouw en grondgebonden woningen is ongeveer fifty-fifty. De hoogbouw wordt direct achter het winkelcentrum, grenzend aan de Plantage gebouwd. Tussen deze hoogbouw en de woningen aan de Cornelis Matersweg, Boeweg en Florastraat verrijzen de grondgebonden woningen. De verdeling huur- en koopwoningen ligt in de buurt van de 75 % - 25 %. Ook de uitbreiding van de supermarkt is in het plan opgenomen. In het plan is geen plaats meer voor de ‘opening’ van de Esdoornlaan. Om de aansluiting van de twee stukken van het winkelcentrum te benadrukken wordt het paviljoen gesloopt en het parkeerterrein aangepast. Aan de Florastraat wordt een HOED (Huisartsen onder één dak) gebouwd en er wordt onderzocht of er ruimte is voor andere medische functies. De start van de bouw in het projectgebied start ongeveer half 2014 en duurt tot 2020. De hoogbouw aan de Florastraat (met daaronder de HOED) en de uitbreiding van de supermarkt zijn eerder gepland. De start van de bouw daarvoor is gepland eind 2013, begin 2014. Het bestaande appartementengebouw achter de winkels is inmiddels niet meer bewoond en wordt gesloopt om de uitvoering van het plan mogelijk te maken.

De openbare ruimte in het plangebied wordt passend gemaakt aan de nieuwe bebouwing, waarbij zoveel als mogelijk de bestaande verhardingen  blijven liggen. Evenwijdig aan de Boeweg wordt een nieuwe straat gerealiseerd. Het college gaat de gemeenteraad de vraag voorleggen of zij in het plangebied extra kwaliteit wil meegeven. Daarover wordt in het najaar besloten.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing