Voorlopig blijvend tekort aan imkers!

Door: Ab Jenema

IJMOND - Sinds enkele jaren is er in Beverwijk een heuse Imkerschool actief. Vanaf 2015 zijn er in Heemskerk/Beverwijk en omgeving al tientallen imkers “bij”gekomen. Gelukkig maar, want zowel het aantal bijen als het aantal imkers is in de afgelopen decennia hard afgenomen. De interesse voor het ambacht nam sinds de jaren 60 van de vorige eeuw snel af en het houden van bijen werd een zeldzame hobby, met een wat stoffig imago, dat door wat zonderlinge kluizenaars werd uitgeoefend.  

Echter, de aandacht voor een gezonde leefomgeving en een duurzame wereld heeft dit authentieke en sympathieke ambacht recent weer nieuw leven ingeblazen. Mede dankzij de Imkerschool is ook boven het NoordHollands kanaal inmiddels een nieuwe generatie van moderne jonge mensen opgestaan die geleidelijk het stokje overneemt.  Het imkervak lijkt inmiddels zelfs helemaal ‘hip’ te worden en de nieuwe generatie imkers duikt vaak om heel andere reden ‘in de bijenkast’. De productie van honing is voor veel nieuwe imkers weliswaar leuk, maar ook veel minder belangrijk dan voorheen. Veel vaker staat de beleving van de imkerhobby, het delen van ervaringen en bewustwording van de eigen omgeving centraal. Nieuwe bijenproducten zoals propolis, stuifmeel en zelfs bijengif worden toegepast.  Terwijl imkeren vroeger veelal een op productie gerichte (neven)activiteit was van (oudere mannelijke) tuinders en boeren op het platteland, zijn het nu juist vaak de wat hippere en jongere stedelingen die het imkervak oppikken. De stad blijkt intussen ook een veel betere omgeving voor zowel wilde bijen als honingbijen te zijn. Hierbij speelt de toegenomen biodiversiteit van de stad een rol, alsmede het eenzijdig op een efficiënte productie ingerichte buitengebied.

Hoewel het aantal imkers op het eerste gezicht lijkt toe te nemen, is dit in werkelijkheid zeker niet het geval. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het aantal imkers in Europa sinds 2016 drastisch afneemt. Dit komt enerzijds door de enorme vergrijzing onder imkers. Die vergrijzing was zo groot, dat dit niet kan worden opgevangen door overname door de volgende generatie of nieuwe instroom via bijencursussen. In sommige landen is het wel gelukt om de daling van het aantal imkers ondanks deze enorme vergrijzing te stoppen, echter ook daar blijft voorlopig nog een groot tekort aan beoefenaars van deze hobby. Een tweede probleem is namelijk dat het aantal bijenvolken per imker zeer sterk daalt. Terwijl een tradionele imker vroeger vaak tientallen bijenkasten in het veld had staan, heeft de hippe urban beekeepers vaak net genoeg tijd en ruimte voor enkele bijenkasten naast een drukke baan. Om de bijstand op peil te houden zijn dus meer imkers nodig dan ooit!

Iedere imker en iedere bij is reuze belangrijk voor de gezondheid en biodiversiteit van onze omgeving. Wist u dat 1 haalbij per vlucht 200 tot 300 (!) bloemen bezoekt, en dat 1 bijenkast zo op een zonnige voorjaarsdag tot wel 4 miljoen bloemen bestuift? En als u morgenochtend die boterham met (echte streek)honing smeert, besef dan dat voor 1 kg honing maar liefst 3 kg nectar moet worden verzameld, en dat hiervoor 100.000 vluchten nodig zijn. Voor uw potje honing moeten dus 150.000.000 (150 miljoen!) bloemen worden bezocht!

 

Wilt u ook een steentje bijdragen aan biodiversiteit, uw kennis vergroten, of er gewoon een gezellige nieuwe hobby “bij”? 14 februari gaat bij Dierendorp in Heemskerk de nieuwe basiscursus bijenhouden van start. Er zijn nog slechts 4 plekken vrij, dus u moet er wel snel “bij” zijn. Inschrijven kan via de website: www.Imkerschool.nl of bij Marco de Imker 06-52346380

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing