Voorlopig Ontwerp fase 3 Landgoed Adrichem naar raad Beverwijk

Door: Ab Jenema

BEVERWIJK - Met het Voorlopig Ontwerp van fase 3 worden de contouren van Landgoed Adrichem steeds zichtbaarder. Het is de bedoeling dat sport en recreatie straks een duurzame plek in de stad krijgen. Om het naar de volgende fase over te gaan wordt de ligging van de vijver verplaatst. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de aanleg van een nieuw vierde hockeyveld. En juist die plannen houden de gemoederen bezig, in zowel de samenleving als in de raadscommissie.

¨Onvolledige informatie¨
Voorafgaand aan de commissie werd goed gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Een online petitie van 1200 handtekeningen (met als doel het behoud van de vijver) heeft veel stof doen opwaaien. Woordvoerder Geel (VVD) zei dat zijn fractie nog steeds achter het totaalplaatje van de ontwikkeling van het park staat. Hij zei zich te verbazen over de ¨misleidende verhalen die rondgaan¨ over het dempen van de vijver. ¨Aan halve waarheden hebben we niets¨, wijzend op onvolledige informatie die rondgaat. GroenLinks-collega Hopman vulde instemmend aan dat belangstellenden en omwonenden hun mening hebben kunnen geven. ¨Inspraak en meningsvorming moeten gebaseerd zijn op het totale plaatje.¨ Ook D66 maakte zich zorgen. ¨Inwoners worden op het verkeerde been gezet door onvolledige informatie, iets wat ik ook collega’s kwalijk neem,¨ zei Weel. Hij zei uit te kijken naar groen en waterrijk landgoed.

Vijver behouden
De fractie van de PvdA toonde zich was kritisch over de ontwikkelingen en waarschuwde de commissie. Ilhan zei over de vijver dat het ¨juist goed is deze te behouden¨, precies zoals de landschapsarchitect het destijds bedoelde. De aanleg zou bovendien teveel geld kosten. Hij sprak van onzalig plan waarbij geld over de balk wordt gesmeten. Kritiek op de kosten kwam niet alleen van de PvdA, ook VRIJ! was hierover uitgesproken. Uiterwijk zei: ¨Wij vinden het onvoorstelbaar om de vijver weg te halen om zo het vierde hockeyveld mogelijk te maken.¨ Volgens haar wordt de vervangende nieuwe vijver veel kleiner dan voorgespiegeld. Dat de nieuwe vijver een waardige vervanging wordt, is volgens haar ¨pertinent onwaar¨. Uiterwijk gaf ook aan dat er nog veel informatie vanuit het college niet beschikbaar is. Een goede afweging is nog niet mogelijk.

Vooruitgang
Bij het CDA werd terughoudender gereageerd op het idee van een verkeerde voorstelling van zaken. Meiland gaf aan dat de plannen juist goed zijn en keek naar de toekomst. ¨Als we alles bij het oude houden is er weinig tot geen vooruitgang. Met de plannen van het landgoed gaan we er állemaal op vooruit.¨ Hij gaf aan ervan overtuigd te zijn dat wanneer alles klaar is, de meeste mensen in de stad tevreden zullen zijn. ¨Het ziet er veelbelovend uit.¨ Woordvoerders Backer (Gemeentebelangen) en Bal (SamenLokaal) telden de voor- en tegenstanders van het dempen van de vijver, en trokken de conclusie dat, ondanks opmerkingen over alle kosten en de ligging van de huidige vijver, het dempen ¨gewoon doorgaat.¨ ¨De inrichting van het park zelf heeft meer prioriteit zodat de raad op participatieve wijze kan meedenken¨, zei Bal. Hij denkt dat op die manier groenontwikkeling en participatie uit de samenleving meer vorm krijgt. Datzelfde ziet Hazeveld (DBSL) gebeuren en zei de plannen te zullen steunen. Ook zou de participatie goed zijn verlopen.

Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 29 april 2021. Met uitzondering van de fracties VRIJ! en Gemeentebelangen oordeelde de raadscommissie dat het voorstel behandelrijp was.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing